Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is het normaal dat de distributieketting van mijn BMW na 197.000 km moet worden vervangen?

Vraag gesteld door Distributieketting op 15 oktober 2015

Van de BMW-garage kreeg ik bericht dat "Kwaliteitsonderzoeken bij BMW hebben uitgewezen, dat de kettingspanner en zo nodig distributieketting vervangen moeten worden. Het is mogelijk dat de kettingspanner in uitzonderingsgevallen de rek van de distributieketting niet kan compenseren. Overschrijdingen van de onderhoudsintervallen en afwijkingen in de oliekwaliteit kan eventueel leiden tot meer slijtage van de distributieketting. Wij zien graag dat uw auto optimaal functioneert. Daarom willen wij onder garantie de kettingspanner controleren en als nodig vervangen.". 

De BMW-garage wil de kettingspanner onder garantie vervangen. Volgens de garage moet de distributieketting echter ook worden inderdaad vervangen. De garage stelt zich op het standpunt dat deze kosten voor mijn rekening komen, omdat ik in november 2013 het onderhoudsinterval met 4.200 km heb overschreden. In januari 2014 en januari 2015 is de auto bij de garage in onderhoud geweest, maar er is toen niets geconstateerd.

Mijn argumenten dat:
- de schade aan de distributieketting mede is veroorzaakt door de ondeugdelijke kettingspanner
- een overschrijding met 4.200 km een geringe overschrijding is en niet zo'n groot gevolg kan hebben voor een BMW; tenslotte is BMW geen Trabant
- de garage noch in 2014 noch in 2015 iets heeft geconstateerd aan de distributieketting
maken totaal geen indruk op de garage.

Heeft de garage gelijk?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een BMW waarbij de kettingspanner onder garantie zal worden vervangen. De garage geeft aan dat ook de distributieketting vervangen moet worden. Deze kosten komen voor uw rekening. U vraagt zich af of dat terecht is.

Kosten vervangen distributieriem
Ik begrijp dat de kosten voor vervangen van de distributieketting voor u zijn omdat u een keer 4200 km te laat uw auto voor onderhoud heeft aangeboden bij de garage. Dit is alleen terecht als dit ook echte de oorzaak zou zijn van het feit dat de distributieketting nu vervangen moet worden. Onze technische experts zijn van  mening dat dit geen invloed kan hebben gehad. Het is dan ook niet redelijk dat u de kosten van een nieuwe distributieketting moet betalen. 

Gesprek aangaan
Ik raad u aan met de garage in gesprek te gaan en aan te geven dat de latere onderhoudsbeurt geen verband houdt met de vervanging van de distributieketting. Als er sprake is van garantie zullen de kosten onder garantie moeten vallen.

Geen garantie?
Is er geen garantie? In dat geval mag u op grond van de wet als consument redelijke verwachtingen hebben van hetgeen u koopt. De zogenaamde "non-conformiteit". Een distributieketting moet langer mee kunnen gaan dan nu het geval is geweest. De verkoper zal de kosten, althans een aanzienlijk deel daarvan, op zich moeten nemen. De vraag is wel of de garage die nu de reparatie uitvoert ook uw verkoper is geweest. De verkoper is op grond van de wet in dit geval namelijk uw tegenpartij.

Geschillencommissie
Komt u er niet uit met de verkoper dan zou u deze zaak voor kunnen leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.