Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

hulp bij rechtszaak onterechte bekeuring

Vraag gesteld door karinvanp op 14 maart 2017

Een bekeuring ontvangen voor het door rood licht rijden op 29-09-2016 om 17.25 uur te Amsterdam. Dit zijn wij niet geweest. Ons bewijs: een foto van een gezamenlijk diner met datum en tijd te Lichtenvoorde, daarbij zijn wij nog nooit in ons leven op die plaats geweest. OM heeft geen foto van de overtreding! Verder zou ons bewijs kunnen zijn de camerabeelden van de Rabobank te Groenlo want op dezelfde dag rond 17.00 uur hebben we met de "veroorzakende" auto onze dochter daar van het busstation opgepikt. Bij navraag bij de Rabobank blijkt dat ik de camerabeelden niet mag opvragen. Inmiddels heb ik, na een afgewezen bezwaar, van de week een uitnodiging ontvangen van de Rechtbank. Hoe pak ik deze rechtszaak aan en hoe kom ik aan de camerabeelden van de Rabobank?
met groeten,
Karin de Vet - van Peski

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen vanwege een vermeende verkeersovertreding (door rood licht rijden. U stelt de overtreding niet te hebben begaan, noch dat de overtreding met uw auto is begaan. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen om voor de rechter te verschijnen. U vraagt zich af hoe u een en ander moet aanpakken voor de rechter.

Wanneer u een verkeersboete wil betwisten, dan dient u dit met redenen omklede argumenten te doen. U dient aan te tonen dat u de overtreding niet heeft begaan, noch dat de overtreding met uw auto is begaan.

Bewijs
U kunt aannemelijk maken dat u de overtreding niet begaan kan hebben, daar u ten tijde van de overtreding zich met een gezelschap in Lichtenvoorder verbleef. En uit camerabeelden van de Rabobank te Groenlo zou moeten blijken dat uw auto evenmin zich ten tijde van de overtreding in Amsterdam bevond. Probleem hierbij is evenwel dat de Rabobank de beelden niet beschikbaar wil/kan stellen.

Ik adviseer u getuigenverklaringen - personen uit uw gezelschap - aan de rechter te overleggen, en hem/haar te wijzen op de camerabeelden van de Rabobank te Groenlo waarop uw auto te zien zou zijn ten tijde tijdstip overtreding. Overleg bewijs waaruit blijkt dat de Rabobank niet wil meewerken in het prijsgeven van de camerabeelden.

Ofwel; u moet ervoor zorg dragen dat de rechter niet overtuigd is dat u de overtreding begaan kan hebben, en evenmin begaan kan zijn met uw auto.

Ik zou het zeer op prijs stellen, wanneer u mij te zijner tijd op de hoogte zou stellen van de uitspraak.