Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autonomie gemeenten plaatsing verkeersborden.

Vraag gesteld door Olaf11 op 8 oktober 2017

In hoeverre mogen gemeenten, met inachtneming van wet-en regelgeving zelf beslissen welk verkeersbord neergezet wordt.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of een gemeente de bevoegdheid hebben verkeersborden te plaatsen.

De gemeente is als wegbeheerder bevoegd - binnen haar gemeentegrenzen - verkeersborden te plaatsen.

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens bevat een overzicht van al de verkeersborden die in Nederland gelden.***

Reactie van Olaf11:

Michiel Claesen. Stel ik de vraag anders. Hebben gemeente ook de bevoegdheid om naar eigen inzicht verkeersborden te plaatsen of weg te laten.Zijn ze verplicht om op sommige punten verkeersborden te plaatsen.
Ik geef een voorbeeld: Er is een zandpad,buiten de bebouwde kom.De gemeente plaatst aan het begin een bord 60 km.
Ik heb hierover gemaild, en het bord is nu vervangen door een bord
"Zone 60 km". Ik had binnen een dag 14 van dit soort, naar mijn idee, vreemd geplaatste borden gespot, en dit gemaild aan de gemeente. Antwoord:" we moeten aangeven dat het daar buiten de bebouwde kom is. We volgen de Wet". Enfin ik blijf dit vreemd vinden.
U bent expert, wat is uw expertise precies ?***

Reactie van Michiel Claesen:

De gemeente - als wegbeheerder - is autonoom bij de inrichting van de wegen binnen haar gemeente grenzen. Bij plaatsing van gebods - en verbodsborden dient de gemeente zich onder meer te houden aan de bepalingen in de Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het is de wegebeheerder niet voorgescreven op welke plaats een gebods- of verbodsbord dient te worden geplaatst. Hier is de wegbeheerder vrij in. Verkeerstekens (inclusief borden) dient de weggebruiker duidelijkheid te verschaffen in de verkeerssituatie ter plaatse. Verkeerstekens dient zeker niet tot verwarring te leiden bij de weggebruiker.