Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

2e keer vervanging distributieketting Peugeot 3008 1.6 automaat met thp motor nieuw 1-2-2012.

Vraag gesteld door wil47 op 13 juli 2017

Na 35000 km op 5-6-2014 distributieketting vervangen onder fabrieksgarantie. Voor de tweede keer weer de zelfde problemen bij 69865 km op 24-5-2017.Weer distributieketting vervangen turbomotor gereinigd.
Coulance Dealer Nefkens 25% en 25% Peugeot Nederland.
Ik moest zelf 50% van de rekening betalen ad. € 902,20.
Onder protest rekening betaald.
Peugeot Nederland biedt na mijn protest een waardebon ad € 150.- incl btw aan en dealer Nefkens bied aan om bij de volgende beurt 25% korting te geven op de volgende beurt (augustus 2018).
Aangezien ik geen recht heb op fabrieksgarantie ( 2jaar ) ben ik van mening dat de dealer mij mogelijk - op grond van wettelijke garantie - deze reparatie niet in rekening had mogen brengen. Een distributieketting moet toch minsten 100000 km mee kunnen gaan.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Recentelijk is bij een kilometrage van 69.865 voor de tweede maal de distributieketting van uw Peugeot vervangen. U heeft onder protest de helft van de reparatiekosten voldaan. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Soortgelijke vragen zijn hier eerder gesteld door andere leden. Kortheidshalve verwijs ik u naar één van de eerder gegeven antwoorden.

NB: essentieel is dat u de verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te herstellen, bij gebreke waarvan u uw rechten verspeelt.

Mocht u na lezing hiervan nog aanvullende vragen hebben, dan verneem ik dat graag.***

Reactie van Herb50:

Ik wil mij graag voegen in de vraag van mijn mede-slachtoffer. Mijn peugeot 5008 dateert van 2011 en heeft bij 30.000 km een nieuwe ketting gekregen onder garantie van Peugeot. Later is ook nog eens de kettingspanner vervangen, nu onder gedeeltelijke garantie van Peugeot. Vervolgens werd ik geconfronteerd met vervuiling, die ook weer onder (gedeeltelijke) coulance van Peugeot is aangepakt.
Mijn auto heeft nu 78.000 km gereden en wederom rammelt de ketting! Ik ben eerste eigenaar van de auto, die zijn volledige levensduur tot nu toe is onderhouden bij een officiële Peugeot dealer. De dealer onderzoekt nu bij Peugeot de mogelijkheden tot garantie/tegemoetkoming.
Zelf ben ik van mening dat Peugeot ook nu volledige garantie moet geven. Immers, het eerste gebrek is onder garantie verholpen, waarmee Peugeot toegaf dat het een gebrek aan hun product betrof. Nu dit zich binnen relatief korte tijd weer voordoet, is er mijns inziens sprake nog steeds sprake van een productiegebrek/-fout. Klopt dit?

Overigens valt het mij bij onderzoek op internet op dat het wemelt van soortgelijke problemen met thp-motoren. Uit de antwoorden van ANWB maak ik op dat ook deze bond deze motor als een probleemgeval (zacht gezegd) beschouwd. Mijn tweede vraag: voelt ANWB zich niet geroepen om namens hun gedupeerde leden op te treden? Desnoods in samenwerking met Consumentenbond en Radar?***

Reactie van wil47:

Beste Herb50,
Ik ben het volledig met je eens dit is een productie fout. Een distributieketting - anders dan een distributie snaar - gaat in principe de levensduur mee van een auto! Ook ik heb alle thp ellende op internet gelezen.
De dealer en Peugeot Nederland willen geen enkele vergoeding meer geven en is van mening dat zij met 50% korting op de rekening al meer dan gewoon mij te gemoed zijn gekomen.
Inmiddels heb ik via mijn rechtsbijstand verzekering contact op laten nemen met mijn dealer en Peugeot Nederland.
Mijn jurist en ik zijn zelf van mening dat de dealer op grond van artikel 7:21 van het burgerlijk wetboek (non conformiteit) de reparatie in zijn geheel dient te vergoeden.
Op advies van mijn jurist gaan zij nu de zaak voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.
Wordt vervolgt.