Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wettelijke marge overbelading

Vraag gesteld door ARSC op 27 juni 2017

Wanneer ik in NL rijd met een aanhanger welke iets overladen is maar binnen 10% overschrijding dan geldt een waarschuwing. bv max gewicht aanhanger is 2000kg maar bij weging blijkt 2180 kg. Is dat Europees geregeld of gelden in andere landen andere regels en dus eerder boetes?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Elke personenauto, aanhanger en vrachtwagen heeft een maximum toegestaan gewicht. Dit gewicht staat op het kentekenbewijs en in het kentekenregister.Als het voertuig meer weegt dan is er sprake van overbelading en dat is strafbaar gesteld.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat niet overbeladen mag worden. Als gevolg van ‘onvoorzien’ of ‘inschattingsfouten’ is een verbaliseerbeleid vastgesteld waarbij na overschrijding natuurlijk wel tot het wettelijk maximum teruggerekend wordt.

Overschrijding
Bij overschrijding van een aslast met 11% of meer volgt een boete. (Muldergedraging)

Bij overschrijding van een aslast met 21 % of meer volgt tevens een maatregel (af- of overladen of anders verdelen)

Bij een overschrijding van de toegestane maximum massa van 11% of meer volgt een boete en tevens een maatregel. (af- of overladen)

Overbelading heeft overigens geen gevolgen voor het vereiste rijbewijs. Het voertuig blijft bepalend. In de praktijk geldt een waarschuwing bij overbelading tot en met 5%.

Buitenland
In de overige Europese landen gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn. Reden te meer om u aan de op uw kenteken aangegeven 'toegestane maximum massa' te houden.***

Reactie van wineke:

Heeft de bedenker van deze vraag er wel eens over nagedacht, dat de remmerij van zijn aanhangwagen niet bedacht is voor het overgewicht, en dat hij met een dergelijke actie (ook vaak op de snelweg te zien door slingerende beladen caravans achter te hard rijdende medelanders) een enorm gevaar voor de andere weggebruikers betekend?