Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motorschade na reparatie defect door garage,? aansprakelijkheid garage

Vraag gesteld door Sem_C op 7 juli 2015

Bij het horen van een rammelttje bij het koppelen en ontkoppelen is op advies van de garage de koppeling en het vliegwiel vervangen van mijn auto. Verder zijn de verstuivers opgetsuurd ter controle en weer teruggebouwd ivm een roetfilter probleem. Daarna heeft de garage de auto 1,5 uur stationair laten draaien, waarna de auto spontaan uitgevallen is en niet meer starte door onvoldoende accu vermogen volgens de garage. Nadat de garage een proefrit heeft gemaakt en de auto door hem goed bevonden is heb ik hem opgehaald.
Ik vond hem direct al te weinig vermogen hebben, en na +-4 km rijden is de motor gestopt met de melding lage oliedruk. Auto is door wegenwacht teruggebracht naar de garage.

Garage meldt dat de drijfstanglagers geen olie hebben gehad dat derhalve de motor gereviseerd moet worden.

Mogelijke oorzaak volgens de garage is een slecht werkende oliepomp (zijn slijtagesporen op zichtbaar), garage voelt zicht niet verantwoordelijk voor de schade omdat hij vindt dat deze schade niet gerelateerd is aan zijn werkzaamheden.

Mijn visie op het geheel is dat ik een auto met een probleem (rammeltje) breng, de garage stelt een diagnose en repareert en vervolgens ontstaat er bij hem een nieuw probleem.
Daarmee lijkt het me zijn bedrijfsrisico. Ik neem aan dat hij aansprakelijk is voor schade die aan mijn auto ontstaat als hij hem proefdraait na een reparatie.

Verder kan het er bij mij niet in dat deze gebeurtenissen niet gecorrelleerd zijn. Wie zegt mij dat hij niet te dunne olie heeft gebruikt, de olie is vergeten, .. een andere fout gemaakt heeft.

Welke stappen moet ik ondernemen? Hij heeft me een indicatie van de reparatiekosten gegeven maar geen voorstel welk deel van de kosten hij op zich neemt.

ps: de garage verzorgt ook het reguliere onderhoud.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw auto heeft ernstige motorschade opgelopen, waarbij u het vermoeden heeft dat deze motorschade verband houdt met reparaties aan de verstuivers en de koppeling. U vraagt zich af welke stappen te ondernemen richting de garagist.

Vanaf het eerste gezicht lijkt het er vooralsnog niet op, dat de uitgevoerde reparaties enig causaal verband houden met desbetreffende motorschade. Een en ander kan best anders zijn, maar daarvoor ontbreekt vooralsnog enig bewijs.

In eerste instantie zou u zich kunnen beroepen op (BOVAG) reparatiegarantie, maar indien de garagist aannemelijk maakt, dat er geen sprake is van enig causaal verband, dan ligt de bewijslast aan uw zijde. In het laatste geval zou u, mits van toepassing, uw rechtsbijstandverzekering kunnen inschakelen. Expertisekosten vallen doorgaans onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering.

Indien u niet beschikt over een rechtsbijstandverzekering, dan zou u kunnen overwegen om op eigen kosten een expertise te laten uitvoeren. Mocht uit deze expertise blijken, dat er wel degelijk sprake is van een causaal verband, dan heeft u juridisch bezien een zaak.

Indien u echter niet beschikt over een rechtsbijstandverzekering, maar het garagebedrijf wel is aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u eventueel de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen (www.sgc.nl).