Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe om te gaan met een mededeling van het NIB voor een "Niet ambtelijk bezoek

Vraag gesteld door Ton van Loon op 9 januari 2015

In september heb ik contact gehad met mw. Holtus, naar aanleiding van mijn toen gestelde vraag:
Ik heb vorige week van het NIB een vordering ontvangen wegens een verkeersovertreding op 13-07-2011 in Italië, groot € 576,20. Ik heb om info gevraagd. Ik ontving toen een pdf met een PV + foto. Daarnaast nog 3 brieven welke naar mij zouden zijn gezonden. Ik heb gevraagd mij aan te tonen dat ik deze brieven heb ontvangen. Tevens heb ik, omdat de foto mijn auto laat zien, voorgesteld het PV bedrag van € 185,23 te betalen. Zij gaan op mijn vraag en voorstel niet in. Mijn vraag is: Moet ik genoegen nemen met deze mededeling? Wat rest mij te doen?

Ik heb nadien een ontvangen schrijven genegeerd. Nu komt er een aankondiging voor een "Niet ambtelijk bezoek" om samen tot een oplossing te komen.
Moet ik daar gelet op de voorgeschiedenis op ingaan of ook negeren?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Als u een boete ontvangt uit Italië, heeft het alleen zin om bezwaar te maken als u ook kunt aantonen dat de boete onterecht is. De betreffende instantie heeft genoeg aan de foto en het Proces Verbaal. Kennelijk zijn er al meerdere brieven verstuurd. De boete is inmiddels ook verhoogd, waarschijnlijk aangezien de betalingstermijnen zijn overschreden. Bewijs van het feit dat u deze brieven heeft ontvangen kan niet worden gevraagd.

Op zich kunnen boetes uit Italië vooralsnog niet in Nederland worden geïnd zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Het kan natuurlijk wel zijn dat het incassobureau deze zaak aan de Nederlandse rechter voorlegt. Mocht deze de boete bekrachtigen kan de boete in Nederland worden geïncasseerd. Ik raad u dan ook aan toch contact op te nemen met het NIB.

Wat het NIB ook beslist, u kunt in ieder geval problemen krijgen als gevolg van de openstaande boete als u in Italie bent.

Op onze website vindt u meer informatie over hetinnen van boetes uit Italie.