Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie op defect aan de auto vlak na garantieperiode.

Vraag gesteld door N. Scheffer op 25 maart 2015

Wij hebben in april 2013 bij Garage Baan in Hengelo een Mercedes type A-160 gekocht. Dit was een demo auto van dec. 2011 met 10.000 km op de teller. Wij hebben de garantieperiode met een jaar verlengt tot dec. 2014. Op dit moment heeft de auto 38.500 km gereden. Afgelopen week trad er een forse olielekkage op en hebben wij de auto voor controle naar de plaatselijke Mercedesgarage gebracht.
Hier bleek dat de voorste krukaskeerring lekte en dat verder rijden niet mogelijk was. De auto heeft 3 dagen in de garage gestaan om op onderdelen te wachten. Dit defect komt nooit voor bij dit type auto's en zowel Baan in Hengelo als Wensink in Meppel hadden dit nog nooit meegemaakt. Garage Wensink heeft bij Mercedes-Benz nog een aanvraag voor een coulance regeling ingediend, maar dit werd afgewezen. Ook garage Baan in Hengelo gaf niet thuis als het om garantie/coulance ging. In ons gevoel mag je van een auto van deze leeftijd en met deze kilometers toch aannemen dat dit soort defecten zich niet voordoen.
Is ons gevoel juist en kunnen wij op e.o.a. manier aanspraak maken op een (wettelijke) garantie/coulance regeling. De totale kosten van de reparatie waren € 503,11.
Graag uw reactie op deze vraag.
Met vriendelijke groet
N. Scheffer
De Wijk

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Op basis van de wet mag u, ook nadat de garantie is verlopen redelijke verwachtingen hebben van de auto.  Dit noemen we het non-conformiteitsbeginsel. U mag in ieder geval verwachten dat de auto enige tijd voor normaal gebruik geschikt is. Deze verwachtingen worden wel mede bepaald door de leeftijd van de auto, onderhoud, gebruik en kilometerstand.  De verkoper is verantwoordelijk voor het product dat hij levert. Wanneer een gebrek zich voordoet binnen de eerste 6 maanden na de koop, dan mag worden aangenomen dat het gebrek al aanwezig was bij de koop en dient de verkoper het tegendeel te bewijzen.

In uw geval heeft het gebrek zich meer dan 6 maanden na de koop geopenbaard, dat betekent dat de bewijslast bij u ligt.  U moet bewijzen dat de verkoper u een product geleverd heeft dat non-conform is, u het gebrek nog niet had hoeven te verwachten en dat de krukaskering niet is gaan lekken door slijtage, verkeerd gebruik van de auto of een externe oorzaak. Een lekkende krukaskeerring kan verschillende oorzaken hebben. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door vuil van buitenaf, wanneer er iets tussen is gekomen of bij langere tijd stilstaan van de auto. Het is in die zin te vergelijken met een lekke band: het is een defect dat iedereen kan overkomen. Omdat de oorzaak van een lekkende krukaskering erg lastig te bewijzen is, heeft een beroep op conformiteit mijns inziens daarom weinig kans van slagen.

Omdat de verkoper verantwoordelijk is voor het product dat hij heeft geleverd, is het van belang dat u de verkoper in de eerste plaats de gelegenheid geeft tot herstel. Pas als de verkoper in gebreke is gesteld en niet wil of kan repareren dan is herstel door een derde mogelijk. In uw geval hebt u al laten herstellen door de plaatselijke Mercedesgarage. Omdat dit niet uw verkoper is, kunt u bij hen geen coulance afdwingen.  Uw verkoper kunt u niet meer aanspreken omdat u deze geen gelegenheid tot herstel hebt gegeven.