Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bestaat er in Duitsland een soort BOVAG garantie voor aankoop van een occasion?

Vraag gesteld door mivdhooft op 6 februari 2017

Ik overweeg uit Duitsland een occasion te importeren. Ik heb begrepen, dat er geen km registratiesysteem (NAP) bestaat, maar mogelijk een garantie ("BOVAG")
Systeem ?

M.vr. Groet m.i. Van der Hooft

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U denkt erover om een auto in Duitsland te kopen. U vraagt naar de garantievoorwaarden in Duitsland.

U zult zelf bij de verkoper na moeten vragen of er garantie wordt verstrekt. Deze garantie zal dan doorgaans ook inhouden dat u voor herstel de verkoper zelf de gelegenheid moet geven. U zult de voorwaarden hier goed op na moeten kijken. Afwijkende afspraken kunt u in de overeenkomst op laten nemen. Doet u dat dan in ieder geval wel schriftelijk, zodat u het bewijs hiervan hebt.

De wettelijke regeling in Duitsland is inderdaad vergelijkbaar met de regeling in Nederland waarbij u redelijke verwachtingen mag hebben van hetgeen u koopt. De termijn die in Duitsland wordt gehanteerd is echter twee jaar. In Nederland is deze regeling ruimer en kunt u ook na twee jaar nog de verkoper aanspreken. Ook voor een eventuele aanspraak vanuit deze regeling moet u terug naar de Duitse verkoper en een eventuele procedure dient u in Duitsland te voeren.

U heeft als consument bij een aankoop over de grens wel de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan het ECC, mocht u er met de verkoper niet uitkomen. Het ECC is het Europees Consumenten Centrum. Hier kan worden bemiddeld in geval van klachten die voortkomen uit consumentaankopen binnen Europa.
***

Reactie van Robert van Loo:

Ruim 4 jaar geleden heb ik een chalet gekocht op een camping in de gemeente Heerde, en ben toen een overeenkomst aangegaan voor 10 jaar. De chalet staat op erfpachtgrond van de gemeente Heerde, en de camping heeft een langlopend contract met de gemeente Heerde. Nu ik na ruim 4 jaar de chalet op de plaats wil verkopen, wordt mij gezegd dat dit niet mogelijk is omdat mijn contract niet overdraagbaar is. Daar kan ik me in vinden, omdat er ook een nieuw contract kan worden afgesloten met een nieuwe koper, en dat hoeft niet hetzelfde te zijn als mijn overeenkomst van 4 jaar geleden. Wij hadden overeenstemming voor 10 jaar bedongen en dat is niet conform de RECRON-Voorwaarden. Tevens wordt nu gezegd dat het perceel teruggegeven gaat worden aan de natuur. Destijds is ons verteld dat teruggave aan de natuur alleen zou gelden voor een vijftal kavels/staanplaatsen die hier vlak naast liggen. Ik heb toen zelfs een overdrachtformulier van de camping gekregen wat ik samen met een nieuwe koper kan invullen als ik er vanaf wil. Dat formulier zou dan samen met de nieuwe koper ingevuld moeten worden. Als mij destijds was verteld dat ik het niet zou mogen verkopen dan had ik het zelf destijds al helemaal niet gekocht. Wat moet ik met deze situatie doen?***

Reactie van Marika Oliviera:

Om u van goed advies te kunnen voorzien zou ik u willen vragen om het contract naar ons te e-mailen. Dat kunt u zenden naar experts@anwb.nl tnv mevr. Oliviera.