Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bemiddelingskosten verkoop toercaravan op plaats

Vraag gesteld door Kees030 op 3 oktober 2016

Mijn toercaravan staat al 10 jaar op een seizoenplaats op camping Erkemederstrand. Ik heb deze nu verkocht met overname van de standplaats (inclusief tegelplateau, schuurtje en toilet). Hoewel de camping niet heeft bemiddeld in deze verkoop wil ze 8% bemiddelingskosten. Als ik die niet betaal mag de caravan niet op de standplaats blijven staan.

Dit lijkt mij niet redelijk. Wat kan ik hiertegen doen?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt ons of het voor de ondernemer van het recreatiepark toegestaan is om zonder enige geleverde inspanning, tevens in strijdt met de RECRON-voorwaarden, bemiddelingskosten in rekening te brengen.

Deze vraag wordt vaker gesteld op ons platform.

In artikel 9 van de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen staat vermeld dat bemiddelingskosten in redelijke verhouding dienen te staan met de geleverde inspanningen. Indien de ondernemer niet in uw opdracht bemiddeld heeft, dan bent u hem geen kosten verschuldigd. Ik weet niet of er in deze sprake is van RECRON-voorwaarden.

In de praktijk komt het vaker voor dat een ondernemer een vast percentage van de verkoopprijs van het verkochte kampeermiddel in rekening brengt. Soms kan de ondernemer de koop bij weigering tegenhouden.

Om te voorkomen dat een ondernemer de verkoop blokkeert, met alle gevolgen van dien, kan de recreant er uiteindelijk voor kiezen om deze kosten 'onder protest' of 'onder voorbehoud van alle rechten' te voldoen om vervolgens - middels een aangetekende brief - restitutie te vorderen van de onverschuldigde betaling, waarbij men duidelijk maakt, dat men met de rug tegen de muur stond.

Mocht u er met de ondernemer niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid de kwestie ter beoordeling voor te leggen aan deGeschillencommissie Recreatie (als het een Recron aangesloten camping betreft), of de zaak in te dienen bij uw rechtsbijstandverzekering, als u deze heeft.