Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is de juridische status van een gaybrapad?

Vraag gesteld door ANWB Webcare op 5 augustus 2016

Onderstaande vraag is gesteld door een ANWB lid op Twitter:

"Heeft dit gaybrapad dezelfde juridische status als een normaal zebrapad?"

De insteek van de vraag is een bericht uit Zwolle over het daar onlangs neergelegde gaybrapad.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Volgens de wet bestaat een voetgangersoversteekplaats (het zebrapad) uit witte strepen. Officieel is het gaybrapad dus geen voetgangersoversteekplaats, zoals in de wet omschreven.

Dit staat in artikel Hoofdstuk IV 49.2 Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens:

Lid 1. Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.
2. Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.***

Reactie van Spitfire:

Wordt het dan geen tijd dat de ANWB tegen dit fenomeen ageert?!
Of zijn er nog niet genoeg onduidelijkheden op de wegen.
Het vraagt om ongelukken wanneer een voetganger verwacht dat de zebra rechtsgeldig is terwijl de automobilist in de veronderstelling is dat het niet zo is.***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

De ANWB heeft in het verleden bijgedragen aan de omschrijving van richtlijnen voor het ontwerp van allerlei zaken in het verkeer. Verkeersdrempels, rotondes, maar ook markering. Juist uniformiteit zorgt ervoor dat de weggebruiker weet wat hij of zij moet doen.

Helaas zijn er wegbeheerders die al dan niet op ludieke wijze iets onder de aandacht willen brengen en al dan niet bewust afwijken van die richtlijnen. Zolang dat op tijdelijke basis is bijvoorbeeld bij evenementen is dat nog wel acceptabel, maar het zou geen definitieve oplossing moeten zijn***

Reactie van Spitfire:

Tijdelijk of definitief moet geen verschil maken, is en blijft onacceptabel. Wanneer ik een overtreding, tijdelijk of niet, bega wordt er actie ondernomen, kan ik een sanctie tegemoet zien. De regenboog-zebra's zie ik ook als een overtreding. Men neemt dus een loopje met de wet. Ik zie de ANWB als DE partij die het in dit soort situaties opdient te nemen voor de weggebruiker die duidelijkheid verwacht op de weg. Sorry Marlijn, maar ik vind het een zwakke reactie. Gr. Jan***

Reactie van Monique Kruse:

Goedendag meneer Jan,

Marlijn heeft uw reactie naar ons doorgestuurd met het verzoek om te reageren. Goed dat u laat weten dat u de ANWB dé partij vindt om er iets mee te doen want u heeft een punt. Variaties (niet tijdelijk maar structureel) op zebrapaden als bescherming voor de voetgangers zouden zo weinig mogelijk verwarring moeten geven.

Wat gaan we eraan doen?
Op dit moment verzamelen we alle Ledensignalen die hierover gaan zodat we een goed beeld krijgen om hoeveel variaties het gaat. U bent namelijk de eerste die dit bij ons meldt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere leden daar geen mening over hebben maar de signalen hebben ons tot nu toe nog niet bereikt.
Dus als u voor ons voorbeelden heeft, dan kunt u ons foto’s van de exacte locaties sturen naar belangenbehartiging@anwb.nl. Voorbeelden maken het gesprek over de richtlijnen met de gemeentes makkelijker.

Wat kunt u doen?
Tot die tijd kunt u ook als burger zelf een klacht indienen bij de gemeente waar u het betreffende (regenboog)zebrapad heeft aangetroffen.
Hoe meer signalen de betreffende gemeente binnenkrijgt, hoe belangrijker het wordt gevonden.

Hebben we hiermee uw signaal sterker opgepakt?***

Reactie van ColaKip:

Jammer dat de anwb op het standpunt staat om de regenboog oversteekplaatsen te weren uit het straatbeeld. Vanuit het stanpunt dat het niet aan de richtlijnen voldoet. Ik vind het juist een prachtig statement en laat het asjeblieft bestaan. Voor zover ik weet zijn strepen over de rijbaan, wit of gekleurd, met het bord L2 een oversteekplaats. Zoveel hoef je daar toch niet van te begrijpen?
Overigens heeft Utrecht een voetgangersverkeerslicht met een Nijntje ipv een poppetje. Die wordt toch ook gewoon begrepen?***

Reactie van jo123:

In de gemeente Oss ligt er ook zo een. De Gemeente zegt hier heel goed naar te hebben gekeken. Er staat ook aan weerszijden een bord dat het een oversteekplaats voor voetgangers betreft. Ik klaagde bij de Gemeente over de verwarring. Zij blijft erbij dat het juridisch juist is., Er liggen niet enkel gekleurde vakken, maar om en om ook een wit vlak. En dat laatste schijnt bepalend te zijn. De ondergrondkleur van de tussenliggende (gekleurde vakken) doet er niet toe.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft gereageerd op de vraag die is gesteld over de status van een gaybrapad.

In het geval van een zebrapad geldt dat bestuurders hier voorrang moeten geven. Bij een gaybrapad is dit niet het geval. Afhankelijk van de vorm en uitvoering van een gaybrapad kan een dergelijk pad voor verwarring zorgen. Die verwarring is ongewenst. Bij het plaatsen en vormgeven van een gaybrapad is het dan ook van belang dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

@colakip. De ANWB zou graag zien dat Gemeentes de richtlijnen volgen zodat er duidelijkheid is over de wijze waarop de weg veilig kan worden gebruikt. Het is aan de Gemeentes om daar bij de beslissing over het plaatsen van tekens op de weg rekening mee te houden. Uniformiteit zorgt daarbij voor duidelijkheid.

@jo123

Zoals eerder in deze discussie zijn er regels waar een zebrapad aan moet voldoen:

Lid 1. Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.
2. Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.

De wet geeft niet aan welke kleur de ondergrond gekleurd mag hebben. Het kan dus zijn dat het door u genoemde zebra/gaybrapad voldoet aan de eisen van een zebrapad. Dat neemt echter niet weg dat er toch twijfel kan ontstaan over de status van dit gekleurde pad. Dat kan weer zorgen voor gevaarlijke situaties. Het is aan de Gemeente om hier zorgvuldig mee om te gaan en voor duidelijkheid te zorgen.

Heeft u een voorbeeld van een gaybrapad dat naar uw idee voor verwarring zorgt, stuurt u dan een foto met uitleg en locatie naar belangenbehartinging@anwb.nl.