Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

schade voor eigen rekening of niet bij jonge auto.

Vraag gesteld door AndreasD op 4 januari 2017

In oktober 2015 koop ik bij mijn garagbedrijf, waar ik al meer dan 30 jaar klant ben, een 2e hands Peugeot 208 uit jan 2014. Begin december 2016 loopt door onbekende oorzaak de distributieriem eraf. Dit veroorzaakt een flinke motorschade á 1300 euro die ik door mijn garagebedrijf laat repareren. Tot eind december loopt de auto weer prima, maar daarna gebeurt weer hetzelfde: distributieriem eraf. Nu stelt de garage vast dat er speling zit op de krukas en geeft dat aan als oorzaak van het aflopen van de distributieriem. De garage stelt voor het gehele motorblok te vervangen door een 2e hands exemplaar, een reparatie van circa 3000 euro. Het bedrag van de eerste reparatie mag ik daarvan aftrekken en neemt de garage voor zijn rekening.
Volgens de garage wordt een claim bij Peugeot wegens ondeugdelijk product een langdurig verhaal waarvan de uitkomst zich niet gemakkelijk laat lezen. Zelf vind ik het niet normaal dat je bij een dergelijk jonge auto geconfronteerd wordt met zulke hoge reparatiekosten. Eind november 2016 is de auto nog voor (groot) onderhoud in de garage geweest, bovenstaand mankement is toen niet vastgesteld. Het is ook niet duidelijk hoe dit mankement heeft kunnen ontstaan.
Wat zijn mijn rechten en wat zou de ANWB voor mij als lid kunnen doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Begin december 2016 is de distributieriem van uw Pegeot 208 (bj jan 2014) eraf gelopen, met als gevolg; motorschade ad € 1.300,-. Eind december 2016 is de distributieriem er wederom vanaf gelopen. Met als gevolg dat de motor in zijn geheel vervangen moet worden, kosten ad ruilmotor circa € 3.000,- U vraagt zich af of u een dergelijke reparatie wel heeft te verwachten van een nog 'jonge auto'.

Uitgaande van een gemiddelde kilometrage, normaal gebruik en regulier onderhoud auto heeft u een dergelijk probleem met een distributieriem - met alle gevolgen van dien - niet te verwachten bij zo'n jonge occasion.

Indien sprake van een consumentenkoop kunt u zich als consument beroepen op de wettelijke garantie, ofwel; conformiteit ex art 7:17 BW e.v.

Op grond van art 7:21 lid 1 sub b BW juncto art 7:21 lis 2 BW komen de totale kosten voor herstel voor rekening van de dealer, welke u de auto heeft verkocht.

Overigens zou ik erop toezien dat u geen ruilmotor (sloopmotor) terugkrijgt maar een gereviseerd exemplaar of revisie van de huidige motor.

Mocht u er met de dealer niet uitkomen, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de GEschillencommissie Voertuigen, al dan niet met behulp van uw eventuele rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over http://www.anwb.nl/juridisch-advies/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/klachten-na-aankoop" rel="nofollow">klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van AndreasD:

Beste Michiel, hartelijk dank voor je snelle antwoord en tevens mijn excuses dat je daar zolang op hebt moeten wachten.
Mijn auto is imiddels gerepareerd, ik heb het einde van dat traject afgewacht alvorens hier mijn reactie te plaatsen. Er bleek in 2014 een terugroepactie te zijn geweest voor de serie van het model waartoe mijn auto (Peugeot 208, bouwjaar jan 2014) behoort. Er was sprake van een produktiefout in het motorblok waardoor er (teveel) speling op de krukas was ontstaan. Dit was echter alleen bekend bij officiele Peugeot-dealers en alleen hun klanten hebben kunnen profiteren van de door Peugeot daarvoor geboden service: het kosteloos vervangen van het motorblok door een spiksplinternieuw exemplaar.
Mijn garagehouder is een zgn PCA dealer, wel gespecialiseerd in Peugeot maar geen officiele dealer. Hij was dus niet op de hoogte van de terugroepactie. Ik heb tevens begrepen dat controle van de speling op de krukas niet tot het regulier onderhoud gerekend wordt.
Ik heb vervolgens op eigen houtje contact gezocht met Peugeot en Peugeot heeft daarop besloten mij dezelfde service te bieden. Ik heb nu dus kosteloos een splinternieuwe motor in mijn 3 jaar oude auto. Je zult begrijpen dat ik daar zeer over te spreken ben.
Van de week ga ik in gesprek met mijn garagehouder, hij heeft de auto begin december "gerepareerd" voor een bedrag van 1300 euro. Omdat hij niet op de hoogte was van de produktiefout leidde deze reparatie niet tot herstel waardoor 14 dagen later hetzelfde euvel zich weer voordeed.
Nu zit ik met de volgende vragen:
1. Ik heb mijn garagehoude de factuur van de eerste "reparatie" a 1300 euro betaald. Kan ik dat bedrag nu van hem terug vorderen? De schade was weliswaar hersteld, maar de oorzaak van de schade was niet weggenomen. De garagehouder had die oorzaak niet vast kunnen stellen. Daardoor onstond 14 dagen later weer dezelfde schade.
2a. Is Peugeot niet gehouden om ALLE eigenaren van de auto's met productiefout in te lichten? Er is per slot van rekening een zgn. ondeugdelijk product geleverd en de wet zegt dat je dan de kans moet krijgen om het product te laten herstellen c.q de koop te laten ontbinden. Als ik het advies van mijn garagehoude had opgevolgd was het herstel van de schade voor mijn eigen rekening geweest. 3000 euro maar liefst.
2b. Peugeot gaf te kennen alleen dealers te informeren als er GEEN sprake is van een veiligheidsrsico. Als daar wel sprake van is worden de eigenaren benaderd. De vraag is of er in mijn geval sprake is geweest van een veiligheidsrisico. Op het moment supreme sloeg de motor af en viel alle daarmee samenhangende functionaliteit uit, ondermeer de stuur- en rembekrachtiging. Gelukkig bevond ik mij op dat moment niet met hoge snelheid op de linkerbaan van de snelweg of midden op een druk kruispunt, maar reed ik stapvoets hier in het dorp en kon de auto gelukkig tamelijk gemakkelijk aan de kant van de weg zetten.***

Reactie van Michiel Claesen:

1. Bij uitstek mag u van een PCA-specialist verwachten dat deze op de hoogte is van desbetreffende probleem bij deze serie auto's. Bovendien had de PCA-specialist zich moeten afvragen wat de oorzaak was van distributieprobleem, te meer bij de 2de leer!

Wanprestatie
Ben van mening dat de PCA-spedcialist toerekenbaar tekort is gekomen in de uitvoering van de diagnose/reparatie, ofwel; sprake van een wanprestatie art 6:74 BW.

Wettelijke garantie
Bovendien had u bij een dergelijke jonge auto met een gemiddelde kilometrage een dergelijk probleem niet hoeven te verwachten. Op grond van conformiteit (art 7:17 BW juncto 7:21 lid 1 sub b BW juncto art 7:21 lid 2 BW) hadden de herstelkosten voor rekening van de verkoper (PCA-specialist) moeten blijven.

2. Een fabrikant hoeft alleen dan een terugroep actie (recall) op touw te zetten, wanneer er sprake is van een onveilig product. Volgens de technische collega's van ANWB Experts is er in het desbetreffende geval géén sprake van een dusdaning onveilige situatie waarvoor een recall zou moeten gelden.