Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Overal ter wereld geen schadevergoeding bij allriskverzekering na onbedoelde overtreding verkeersregels?

Vraag gesteld door Petra65 op 29 juli 2016

In verband met het hierboven genoemde programma 'Groeten van Max' over een ongeluk met een huurauto in Zuid-Afrika, waarbij schade na (per ongeluk) links rijden niet vergoed werd, belden wij ons autoverhuurbedrijf AVIS. In AVIS' voorwaarden staan diverse uitsluitingen waarbij 'negligence' (onachtzaamheid) een rol speelt. We hebben AVIS bovenstaand voorbeeld voorgelegd. Volgens de woordvoerster geldt overal ter wereld dat autoverzekeraars géén schadevergoeding uitkeren als sprake is van overtreding van de verkeerswetten en -regels in dat land. Volgens haar kun je je tegen zo'n situatie überhaupt niet verzekeren. Op onze vraag waarom een allriskverzekering dan zin zou hebben, noemde zij de situatie dat er een steen op je auto valt, of de situatie dat je op je voorganger botst, die voor een rood stoplicht staat te wachten. Toen wij zeiden dat die laatste botsing toch ook een 'overtreding' van de verkeersregels is, gaf zij aan dat dat niet zo is maar dat door rood rijden (ook als het per ongeluk gebeurt), dat wel is. Bij door rood rijden wordt bij een ongeluk niet uitgekeerd, bots je vóór een rood stoplicht op je voorganger, dan wel. Verder zei ze dat een allriskverzekering de schade dekt als de tegenpartij de schuld is. Toen wij tegenwierpen dat in dat geval de WA-verzekering van de tegenpartij aansprakelijk is, zei ze dat dat ervan af hangt hoe de tegenpartij is verzekerd. Ons is nu totaal niet duidelijk wanneer wel of niet sprake is van 'negligence'. De AVIS-medewerkster zei dat ze het ons dan niet uit kon leggen en adviseerde ons de klantenservice van AVIS te bellen. Die hadden we echter al gebeld met de vraag wanneer precies sprake is van 'negligence', maar die wist ons de criteria niet te geven en had ons juist naar deze vrouw doorverwezen. Een andere deskundige kon ze ons niet geven. Onze vragen naar aanleiding hiervan zijn:
- klopt het dat deze uitsluiting van uitkering in het geval van overtreding van de verkeersregels overal ter wereld geldt bij allriskverzekering van auto's? Betekent dat dat dus bij een groot deel van de verkeersongevallen met (huur)auto's nergens ter wereld de schade wordt gedekt door de verzekering?
- Klopt het dat dus zelfs de meest uitgebreide verzekering alleen schade dekt die door een ander of door een natuurverschijnsel, veroorzaakt wordt, of in gevallen dat (volgens onduidelijke criteria) geen sprake is van een verkeers- of wetsovertreding?
- klopt het dat het geen wets- of verkeersovertreding is als je vóór een rood stoplicht op je voorganger botst, maar wél als je per ongeluk door rood rijdt en dan op je voorganger botst?
Excuus voor het lange verhaal, maar ondanks flink doorvragen bij AVIS is ons nog steeds niet duidelijk welke criteria autoverzekeraars aanleggen bij het al of niet uitkeren van schade aan mensen die een allriskverzekering voor hun huurauto hebben afgesloten. We hebben het idee dat de term 'negligence' min of meer naar willekeur door verzekeraars kan worden toegepast.
Met vriendelijke groet,
Petra65

Antwoord van Yda

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U vraagt ons of er overal ter wereld geen schadevergoeding is als u na een onbedoelde overtreding een verkeersongeluk krijgt. Uw stelt uw vraag naar aanleiding van een zaak in de Groeten van Max uitzending werd behandeld.

De mededelingen van de medewerkers van Avis verbazen mij zeer. Ook in andere landen bestaan er WA-verzekeringen en Casco verzekeringen. De WA-verzekering keert de schade van derden uit waarvoor u aansprakelijk bent. De WA-verzekering doet dit in alle gevallen waarin u aansprakelijk bent. De dekking van de WA-verzekering is binnen de EU geregeld in een Richtlijn. In extreme gevallen zoals opzet of overmatig alcohol gebruik kan de WA verzekeraar u aanspreken op de uitgekeerde schade aan een derde. Dit moet dan wel in de polis staan. Voor de Casco verzekering is geen wettelijke regeling of Richtlijn dus er kunnen verschillen in polissen zijn en er kunnen uitsluitingen zijn. Maar ook bij deze verzekering moet u dan denken aan opzet, overmatig alcoholgebruik, rijden terwijl u een rijontzegging heeft, rijden zonder rijbewijs. Bij een verkeersovertreding met een ongeval tot gevolg is doorgaans geen sprake van opzet en zal gewoon uitgekeerd worden. Het is bovendien aan de verzekeraar om te bewijzen dat er sprake is van een van de uitsluitingsgronden. Onze afdeling beantwoord al jarenlang vragen van leden over aanrijdingen in het buitenland en de zaak zoals die in Zuid Afrika is ons nu drie keer bij dezelfde verhuurder ter ore gekomen. De eerste twee keren is het alsnog opgelost, helaas de laatste keer nog niet. Wel lijkt de schade afwikkeling in Zuid Afrika anders te zijn. Daar doen we op dit moment nog nader onderzoek naar.

Meer lezen over autohuur in het buitenland en de verzekeringen.***

Reactie van Petra65:

Geachte mevrouw Matthijssen,
Hartelijk dank voor uw antwoord op onze vraag d.d. 29-7 jl. We zijn inmiddels terug uit Zuid-Afrika (en er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd), maar we zijn er erg blij mee dat u onderzoek doet naar schade-afwikkeling in Zuid-Afrika, want ook na onze navraag ter plaatse bleef het onduidelijk wat de allriskverzekering voor huurauto's precies dekt (de medewerkers verschilden in hun antwoorden).
Nogmaals dank en veel succes met uw werk!
Met vriendelijke groet,
Petra