Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bij een reparatie in een Mazdagarage in Duitsland is er iets niet gedaan. Nu is er een vervolgprobleem. Is Mazda, mijn dealer aansprakelijk?

Vraag gesteld door Eriba 545 SL op 4 september 2017

Drie weken gleden kreeg ik in mijn Mazda CX-5 diesel, (3 1/2 jaar oud, 160.000 km., onderhoud altijd volgens schema, altijd bij Mazda) tijdens een korte vakantie in Duitsland een foutmelding 'te lage oliedruk, niet verder rijden, bezoek dealer'. Ik heb dit gemeld bij Mazda hulpcentrale. Mijn auto werd in Duitsland opgetakeld en naar een Mazda dealer gebracht. Deze las de volgende dag de boordcomputer uit en constateerde dat de olie ververst diende te worden - de 160.000 km.-beurt zou een week later bij mijn eigen dealer plaatsvinden, is ook gebeurd. De Duitse dealer heeft de olie ververst en het oliefilter vervangen. Na thuiskomst heeft de auto twee weken geleden de 160.000 km.-beurt gehad. Vorige week, op weg in Frankrijk, kreeg ik opnieuw dezelfde melding, met de waarschuwing dat een motorinspectie vereist is. Bovendien had de motor geen vermogen meer: de snelheid viel terug, de automatische versnelling schakelde terug van 6, naar 5, naar 4 en zelfs naar 3, meer gas geven leverde niet meer snelheid op. Ik heb de auto op de autosnelweg in een vluchtinham kunnen zetten, heb Mazda hulpcentrale gebeld en ben vervolgens met de auto op een dépannage-voertuig en de caravan er achter afgevoerd, eerst naar Abbeville en toen naar huis. Nu staat de auto bij mijn dealer. Die zegt dat de Duitse dealer een schoonheidsfoutje heeft gemaakt, nl. de oliezeef niet vervangen, die blijkbaar vol of verstopt is geraakt waardoor de motor besloot dienst te weigeren. Mijn dealer treft volgens hemzelf geen blaam, want bij de 160.000 km.-beurt is er geen probleem gezien, ontdekt. Ik draai nu op voor de schade: dat is de reparatie, materiaal en arbeidsloon. Maar volgens mij heeft er ergens iemand zitten slapen: de Duitse dealer die blijkbaar de oliezeef had moeten controleren en vervangen of mijn eigen dealer die bij de 160.000 km.-beurt en na lezing van het Duitse rapport (door mij aan hem afgegeven en bovendien digitaal in het Mazdasysteem opgenomen) een controle en vervanging had moeten doen. Volgens mij zou ik alleen het materiaal - de oliezeef, dus - moeten betalen en Mazda het arbeidsloon. Kan ik mijn dealer daar aansprakelijk voor stellen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Door toedoen van een niet-vervangen oliezeef door de Duitse of uw eigen Mazda dealer heeft u schade opgelopen. Vraag is op wie u de schade kunt verhalen.

Vraag is wat voor een storing de boordcomputer destijds in Duitsland heeft aangegeven. Indien de melding was om de olie en oliefilter te vervangen, dan is het niet logisch om dan tevens de oliezeef te vervangen. Een oliezeef wordt immers niet standaard vervangen bij olie verversen.

Indien de oliezeef in Duitsland de oorzaak was van de storingsmelding, dan zou deze vrij snel na het olie ververseh eh resetten van de melding, wederom een storingsmelding moeten geven. Hier blijkt geen sprake van te zijn.

Reguliere onderhoudsbeurt
Bij een reguliere onderhoudsbeurt bij 160.000 km wordt de oliezeef niet gecontroleerdm deze ligt veel te diep weggestopt.

Oorzaak verstopping oliezeef
Doorgans geschiedt dit door vervuilde olie (achterstallig onderhoud) of wanneer er met name korte ritten met de auto wordt afgelegd. Uit uw gegevens blijkt hier geen sprake van te zijn.

Aansprakelijkheid dealer(s)
Vooralsnog zie ik geen mogelijkheid voor u om de schade op één van de dealers te kunnen verhalen.

Ik adviseer u bij uw dealer om opheldering te vragen over de oorzak van de verstopping van de oliezeef.

Meer informatie over klachten na onderhoud of reparatie vindt u op onze website.