Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ben ik aansprakelijk voor schade aan huurcamper welke volgens mij niet door mij is veroorzaakt?

Vraag gesteld door RdLMB op 11 september 2016

Deze zomer hebben wij voor onze vakantie in Frankrijk voor 2 weken via een camper bemiddelingsbedrijf een camper van een particulier gehuurd. Na een week viel (zonder aanleiding en ook zonder oplichtende waarschuwingslichtjes op het dashboard) plotseling de motor stil en bleek dat alle olie uit het carter was gelopen. Reparatie ter plekke was niet mogelijk. De camper is gerepatrieerd naar Nederland en via de vervangend vervoer verzekering konden wij de 2e week van de vakantie voltooien.
Na thuiskomst bleek bij reparatie dat er schade was aan de onderzijde van de camper. In het schaderapport opgesteld door de garage van de verhuurder staat: “Er is met zekerheid vast te stellen dat er met het voertuig over een obstakel is gereden of dat er over een vallend of reeds aanwezig object op de rijbaan is heengereden.” Ik ben er zelf van overtuigd dat ik niet over een dergelijk obstakel/object heen ben gereden. Gezien de foto’s van de schade kan ik mij niet voorstellen dat ik dat ongemerkt zou kunnen hebben gedaan. Ik vraag mij dus af of het zou kunnen dat deze schade al aanwezig was bij aanvang van de huurperiode. Het garagebedrijf dat het schaderapport heeft opgesteld geeft aan dat het onmogelijk is om met een dergelijke schade vanuit Nederland naar Frankrijk te rijden. De eigenaar houdt ons nu aansprakelijk voor deze schade. De kosten daarvan zullen nu worden verrekend met de betaalde borg van 1000 euro. De schade is meer dan dit bedrag.
Hoe nu te handelen? Ik blijf erbij dat ik deze schade niet onopgemerkt kan hebben veroorzaakt, verhuurder gaat ervan uit dat ik de schade wél heb veroorzaakt en baseert zich hierbij op het rapport van de garage. Mag ik uitgaan van de onafhankelijkheid van de garage in deze en heeft het zin om een onafhankelijke partij er naar te laten kijken? De camper wordt nu al gerepareerd.
Als ik had kunnen zien dat het oliepeil daalde had ik de camper eerder kunnen stoppen en daarmee de schade kunnen beperken. Kan ik stellen dat een deel van het schadebedrag mij niet toegerekend kan worden omdat ik door de ontbrekende oliepeilmeter niet de mogelijkheid had de schade te beperken?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een camper gehuurd van een particulier via een bemiddelingsbedrijf, maar deze is na een week stilgevallen. Alle olie was uit het carter gelopen en de camper is gerepatrieerd naar Nederland. Uit het opgemaakte schaderapport is gebleken dat de schade is ontstaan omdat de camper over een obstakel is gereden. U geeft aan dat u deze schade niet heeft veroorzaakt.

Om de situatie beter te kunnen beoordelen verzoek ik u nog om de volgende informatie: type camper, kilometerstanden (hoeveel heeft u met de camper gereden) en ziet u daarnaast mogelijkheid ons de foto's van de schade te mailen? Dit kan naar experts@anwb.nl