Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ontbinden koopovereenkomst

Vraag gesteld door robbert1975 op 18 augustus 2016

2 weken geleden heb ik aanbetaald voor een auto bij een bedrijf dat adverteerde met Autobedrijf Keurmerk, echter dit keurmerk is niet meer actief, hier kwam ik na een paar dagen achter. De verkoper heeft mij hier echter niks over verteld.
Nu wil ik de koop ontbinden ik heb de verkoper gezegd dat het Keurmerk de reden is dat ik met hem in zee ben gegaan echter wil hij er niks van weten.
Als ik wil ontbinden moet ik 20% van de verkoopprijs betalen is zijn antwoord
Wat kan ik doen?

Mvg,
Robbert

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft onlangs een auto gekocht (en twee weken geleden aanbetaald) bij een bedrijf dat adverteerde met Autobedrijf Keurmerk. Een paar dagen later kwam u erachter dat het bedrijf niet over dit keurmerk beschikt. U wilt de koop ontbinden. De verkoper wil in dat geval 20% van de koopprijs hebben. U vraagt wat u kunt doen.

Oneerlijke (misleidende) handelspraktijk
In de wet is bepaald dat als een bedrijf een kwaliteitslabel gebruikt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben dit een oneerlijke (misleidende) handelspraktijk is (artikel 6:193 g sub b Burgerlijk Wetboek).

Vernietiging overeenkomst
In geval van een oneerlijke handelspraktijk is de overeenkomst vernietigbaar, als u daardoor een overeenkomst heeft gesloten die u zonder de oneerlijke handelspraktijk niet zou hebben gesloten (artikel 6:193 j Burgerlijk Wetboek). Vernietiging van de overeenkomst houdt in dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Dat betekent dat u de auto moet terugleveren en dat de verkoper het bedrag dat u heeft betaald moet terugbetalen.

Brief aan verkoper
Ik adviseer u de verkoper schriftelijk (per aangetekende brief) te laten weten dat u de overeenkomst vernietigt en de reden waarom. Zet in de brief dat u (1) niet de juiste informatie (over het keurmerk) had toen u de koopovereenkomst sloot en dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk (2) dat als u wél de juiste informatie had gehad u de overeenkomst niet had gesloten, (3) dat u de overeenkomst daarom vernietigt (4) dat u binnen redelijke termijn (bv. twee weken) een reactie wenst van de verkoper.

Geschillencommissie Voertuigen
Komt u er samen met de verkoper niet uit, en is de verkoper BOVAG-lid, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen

ACM/Consuwijzer
Verder zou u -als u er niet uitkomt- een klacht over het bedrijf kunnen indienen bij de ACM (via Consuwijzer).Zij kunnen u niet helpen bij de vernietiging van de overeenkomst. Maar zij kunnen de ondernemer wel op de vingers tikken en in het uiterste geval een boete opleggen, omdat hij zich niet aan de regels houdt.Op die manier worden (andere) consumenten beter beschermd tegen dit soort oneerlijke handelspraktijken.