Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan een parkbeheerder zomaar nieuwe regels opleggen?

Vraag gesteld door B2016 op 3 november 2016

Wij hebben een vakantiehuisje op een park in Nederland. Het huisje is eigendom, maar staat op de grond van het park, waar we jaarlijks huur voor betalen aan de parkbeheerder/exploiteur.
We hebben dit huisje enkele jaren geleden zelf gebouwd, met de bedoeling om het ook te verhuren, om de onkosten (jaarlijkse parkkosten) in elk geval terug te verdienen.
Het verhuren was altijd toegestaan, mits het geen bedrijfsmatig karakter zou hebben.
Hierdoor konden wij het huisje met regelmaat verhuren…zo 10-15 weken/jaar.

Echter: zonder enige aankondiging of wat ook, is er dit jaar opeens in het parkreglement opgenomen dat er max 10wkn/jaar mag worden verhuurd.
(argumentatie parkbeheerder: ik wil niet dat het hier een Centerparcs wordt, met continu in/uitloop van huurders....liever zoveel mogelijk "eigen gebruik")

De vraag is: kan dit zomaar? Mogen dit soort beperkingen "opeens" opgelegd worden? Het is een maatregel die direct ook financiele impact heeft, als je "beperkt" mag verhuren.

En als dit zomaar zou mogen, betekent dat dan dat de parkbeheerd volgend jaar ook opeens de regel kan aanpassen naar max 5 weken? Of helemaal verbieden?

Zijn we zo ontzettend afhankelijk van een parkbeheerder dat je op die manier alles maar over je heen moet laten komen? Of zijn daar toch ook grenzen aan?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vakantiewoning op een recreatiepark. Voorheen mocht u met permissie van het park de huisje onbeperkt verhuren. Nu ineens heeft het recreatiepark de voorwaarden geijzigd; verhuur vakantiewoning maximaal 10 weken per jaar. U vraagt zich af nof dit zo maar kan.

Of het recreatiepark het reglement op dit wezenlijke punt mag wijzigen, hangt af van de onderliggende huurovereenkomst en toepasselijke parkreglemt betreffende de staanplaats.***

Reactie van B2016:

In reactie op uw antwoord (welke ik helaas nu pas zie...excuus :-)
De regelgeving was tot op heden: "(Onder)verhuur wordt alleen toegestaan, voor zover dit geen bedrijfsmatig karakter draagt en dit geen (tijdelijke) woonvoorziening betreft, een en ander naar oordeel van de verhuurder (lees: parkbeheerder)".
Dit wordt nu dus veranderd naar de regel dat (onder)verhuur toegestaan is voor maximaal 10 weken op jaarbasis.
Eigenlijk is dus de kreet "geen bedrijfsmatig karakter" vertaald naar "max 10 weken". Het is dus even de vraag of dat zomaar mag...
Ikzelf verhuur de afgelopen jaren 13 a 14 weken op jaarbasis. Deze nieuwe regel kost mij dus indirect geld...waardoor ik me dus afvraag of deze regel van max 10 weken zomaar mag....
Bedrijfsmatig betekent niet een maximum aantal weken, maar betekent: in kader van uitoefening van een bedrijf...niet prive/particulier. Ik verhuur alleen particulier, dus dat is niet bedrijfsmatig...
Dus ben benieuwd of men mij deze aanscherping opeens mag opleggen...***

Reactie van Michiel Claesen:

Centrale vraag is of het de ondernemer is toegestaan de voorwaarden met betrekking tot (onder)verhuur mag wijzigen.

De ondernemer heeft het recht jaarlijks de voorwaarden te wijzigen.Op grond van de RECRON voorwaarden (vaste plaatsen) dient de ondernemer, de recreant tijdig - uiterlijk 3 maanden voor het einde van het overeenkomstjaar - te informeren.

Bij een ingrijpende wijziging dient de ondernemer een aankondigingstermijn van uiterlijk 6 maanden aan te houden (art 5 lid 2 RECRON voorwaarden vaste plaatsen).

Mocht de ondernemer u niet tijdig hebben geïnformeerd, dan gelden de aangekondigde wijzigingen in ieder geval niet voor het komende overeenkomstjaar.

Of deze wijziging als 'ingrijpend' moet worden uitgelegd is maar zeer de vraag. Indien van toepassing zou u deze vraag ter beoordeling kunnen voorleggen aan de Geshillencommissie Recreatie.

Meer informatie over'vaste plaats op caming' vindt u op onze website.