Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geleiders distributieketting BMW kapot

Vraag gesteld door Lilian Mulder op 8 februari 2017

Het gaat om een BMW 118I, bouwjaar 2009, 140.000 km op de teller. Deze auto is dealer-onderhouden.
De garage heeft geconstateerd, dat de geleiders van de distributieketting kapot zijn. Gruis en brokstukken hiervan zijn in de motor terecht gekomen, waardoor schade is ontstaan aan de cilinderkop, de nokkenassen en de lagerkoppen.
De hele motor moet nu vervangen worden. Dit is een reparatie van ongeveer 5000 euro.
Is dit iets dat mag gebeuren bij een auto, die toch altijd netjes onderhouden is bij de dealer. M.a.w. had de dealer dit eerder moeten constateren?

Deze vraag is al beantwoordt door de auto-expert en hij heeft aangegeven, als de dealer niet wilde meewerken om de vraag nogmaals te stellen bij u als juridisch expert.

Kunt u mij adviseren hoe nu verder actie te ondernemen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De geleiders distributieketting van uw BMW 118i (2009/140.000 km) zijn defect, met als gevolg; een fikse motorschade ad € 5.000. De auto is dealer onderhouden. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Collega Jos v/d Drift heeft op 7 februari jl. het technische gedeelte van uw vraag voor zijn rekening genomen. Kortheidshalve verwijs ik u naar zijn antwoord.

Juridische aspecten
Van een distributieketting (incl. de geleiders) mag u - bij normaal gebruik en regulier onderhoud - verwachten dat deze een 'autoleven lang' meegaan. Indien dit niet het geval is, kunt u zich als consument beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW e.v.). Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de herstelkosten in principe voor rekening van de verkoper. Het is dus van belang dat u zich wendt tot de verkoper.

Geschillencommissie Voertuigen
Mocht u er met de dealer niet uitkomen, dan kunt u uw eventuele rechtsbijstandverzekering inschakelen, of de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.