Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

caravanspiegels

Vraag gesteld door Marhil op 13 augustus 2017

Iemand heeft mijn autospiegel er af gereden met zijn caravanspiegels. Hij had geen caravan achter de auto. Is deze persoon nu altijd schuldig, ik ben tijdens het rijden al de berm ingegaan op een vrij smalle weg. Hij was dus extra breed.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Op een smalle weg is uw autospiegel eraf gereden door een tegenligger. Het ging daarbij om een auto met caravanspiegels (zonder caravan).U vraagt zich af of de betreffende bestuurder in dit geval altijd aansprakelijk is.

Het uitgangspunt na een verkeersongeluk is dat ieder zijn eigen schade draagt. Alleen als kan worden vastgesteld dat iemand anders aansprakelijk is voor het ongeluk, kunt u een schadevergoeding van die persoon eisen.

In de wet staat dat degene die een onrechtmatige daad begaat (in dit geval een verkeersfout) aansprakelijk is, en dus verplicht is de schade te betalen die de ander door die fout lijdt.

Om schade te kunnen verhalen zult u dus moeten bewijzen dat de tegenligger een fout heeft gemaakt als gevolg waarvan u schade hebt geleden. Het rijden met caravanspiegels zonder caravan is daarvoor niet voldoende. Dat is namelijk niet direct een onrechtmatige handeling of een fout. Indien de tegenligger bijvoorbeeld te hard reed of een andere mogelijkheid had om de aanrijding te voorkomen zou dat wel grond voor eventuele aansprakelijkheid kunnen zijn. Feit blijft dat u dit moet kunnen aantonen.

Meer informatie over aansprakelijkheid vindt u op onze website.