Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Altijd schuldig bij aanrijding achterop voorganger?

Vraag gesteld door Matchless op 27 november 2015

Bestuurder voorligger reed voor de eerste keer in zijn leven in een automaat en wilde de auto terugschakelen of vrijzetten en trapte bruusk de koppeling in met zijn linkervoet .In deze auto was dit echter de rem. Dit resulteerde in een noodstop. Gevolg was een aanrijding. Wie is aansprakelijk?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een aanrijding gehad. U bent achterop uw voorganger gereden.

In de wet wordt aangegeven dat u te allen tijde voldoende afstand moet houden tot uw voorligger om op tijd tot stilstand te komen. Als u tegen uw voorligger aanrijdt is het uitgangspunt dat u onvoldoende afstand heeft gehouden. U wordt dan ook in eerste instantie als aansprakelijke partij aangewezen.

Er zijn echter wel omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de aansprakelijkheid toch bij de voorganger komt te liggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand plotseling zonder noodzaak remt.

In uw geval begrijp ik dat de voorganger onverwacht stopte. Er was geen verkeersnoodzaak om te stoppen. U heeft dit dan ook niet aan zien komen.  Als u kunt aantonen dat de voorganger zonder noodzaak plotseling stopte, omdat deze het voertuig niet onder controle had, komt de  aansprakelijkheid bij de voorganger te liggen. Deze creeert immers een gevaarlijke situatie met schade als gevolg.

Het bewijs kunt u leveren door bijvoorbeeld getuigen. Wellicht heeft u met de tegenpartij al het aanrijdingsformulier ingevuld. Ook dat dient als bewijs.

Hoe u moet handelen na een aanrijding leest u in het stappenplan aanrijding op onze website.