Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afrekening stageld jaarplaats op camping

Vraag gesteld door mlvandam op 6 januari 2020

Onze campingbeheerder heeft op de jaarafrekening van het stageld het bedrag van verontreinigingsheffing (€125), rioolrecht (€150), en gebruik afvalcontainer (€220) in het stageld geschoven zodat dit verhoogd wordt van €1205 naar €1725. Hierdoor is niet meer te controleren wat er betaald moet worden voor welk item en bij verhoging van het stageld gaat dus ook al het andere omhoog.

Nu heeft hij ook nog de afrekening van water en elektricieit niet meer gespecificeerd met de gebruikte aantallen maar alleen een eindbedrag van wat gebruikt zou zijn. Dus geen bedrag vermeld wat het water en elektriciteit per eenheid kost en een overzicht van het verbruikte hoeveelheid ontbreekt ook, alleen maar een eindbedrag wat gebruikt zou zijn. Kan dit zomaar?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping. De ondernemer heeft een aantal posten toegevoegd aan de jaarrekening. Rekening voor gas & elektra heeft de ondernemer niet gespecificeerd. U vraagt zich af of dit wel is toegestaan.

Bij beantwoording ga ik er gemakshalve van uit, dat de ondernemer lid is van de ReCRON.

Jaargeld

Vraag is hoe de ondernemer deze kosten (rioolrecht, reinigingsheffing, etc) voorheen doorberekende. Werden deze kosten separaat geheven? Of zaten deze kosten in het jaargeld verdisconteerd? U mag van de ondernemer verlangen dat hij de rekening specificeert.

In art 5 lid 6 RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) staat dat dat de ondernemer eenmaal per jaar het jaargeld mag verhogen. Wanneer het een aanmerkelijke verhoging (circa 10 procent of meer) van het jaargeld betreft, dient de ondernemer dit 18 maanden voor de ingangsdatum globaal te motiveren.

Nutsvoorzieningen

De ondernemer dient - desgevraagd - de factuur te specificeren. De ondernemer mag geen winst genereren uit nutsvoorzieningen. Wel mag de ondernemer een kleine toeslag in rekening brengen ten behoeve van de administratiekosten.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een chalet/stacaravan op een camping vindt u op onze website.