Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanmaning verkeersboete Italië (na 5 jaar) onterecht?

Vraag gesteld door Aanmaning Italië 2011 op 15 april 2016

Ik heb na 5 jaar 3 aanmaningen ontvangen van een overtreding in Italië.
T.w. Rijden in een verkeer sluwe zone zonder vergunning.(artikel 7/9 e 14 in rel.a)
Ik heb nooit, zoals wel in de aanmaning wordt geclaimd, een eerste bekeuring ontvangen.

Is de politie niet verplicht om te bewijzen dat ze mij een eerste bekeuring hebben gestuurd?
Moeten ze niet het originele verkeersboete (bedrag) erbij vermelden?

Ik ga deze 3 aanmaningen (elk € 179,02) niet betalen.

Kunt u mij een duidelijk advies geven hoe te handelen.
(niet verwijzen naar websites want dat is te vaag)

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft 3 aanmaningen ontvangen van een overtreding in Italië in verband met het rijden door een verkeersluwe zone. U vraagt hoe te handelen.

Als u niet betaalt, dan wordt dit geregistreerd in Italië. De kans bestaat dan ook dat dit bij een volgende bezoek aan Italië voor problemen zorgt. Bij staandehouding kan de Italiaanse politie u dwingen alsnog het boetebedrag te betalen en deze kan verder oplopen als betaling uitblijft. Dit is niet aan te bevelen.

Voorlopig is het nogal ingewikkeld om Italiaanse boetes in Nederland te innen. Dat gebeurt dus maar zelden. Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt, maar Italië heeft dit besluit nog niet in de eigen wetgeving opgenomen. Zodra Italië dit besluit heeft opgenomen, kan het Nederlandse CJIB ook deze verkeersboetes innen.

In Nederland geldt dat aannemelijk moet worden gemaakt dat eerdere boetes zijn verstuurd. Ik kan niet zeggen hoe dit precies in Italïe wettelijk is geregeld.

In dit geval raad ik u aan contact op te nemen met het betreffende politiekantoor en de situatie te bespreken. U kunt vragen of de eerste boetes nogmaals worden verzonden. Als er inderdaad eerder boetes zijn verzonden, zal een bezwaartermijn waarschijnlijk ook verstreken zijn.***

Reactie van Aanmaning Italië 2011:

Ik heb een reactie terug ontvangen vanuit Italië op mijn vraag dat ik nooit een eerste boete heb ontvangen en direct wordt geconfronteerd met een aanmaning.
Dit gaven ze toe waarop de boete werd aangepast van € 537, = naar € 383,=.

Ik vraag me af of ik deze boete nu uberhaubt moet gaan betalen.

Graag advies. Lees hieronder:

Dear Sir,

with reference to your e-mail dated 15th of April 2016 we hereby inform you that the official notification for the three fines were sent to you on the 30th of August 2012.
Please, be informed that the time limit of 360 days is calculated from the date of ascertainment, in which the competent authority forwarded your details to the Police, to issue the fines.
In your case that date was the 23rd of April 2012.

Since the official notifications were shipped within the time limit of 360 days the sanctions are valid and still outstanding.

Please, find attached the copy of the delivery advice of all fines.

Since you never received the official notification of the fines P062/FK4925 and P062/FK5175 the Police confirm the amount of Euro 102,02 for each one.

Since you refused the official notification of the fine P062/FK4901 /see attachment), in this case the Police confirm the amount of Euro 179,02

The total amount to be paid for the three fines is Euro 383,06.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft inmiddels bericht ontvangen van de Italiaanse autoriteiten. U vraagt of u de boetes nu wel moet betalen.

In het door u bijgevoegde bericht wordt aangegeven dat de boete aan u is verstuurd binnen de daartoe geldende termijn van 360 dagen, namelijk op 30 augustus 2012. De bewijzen van versturen zijn kennelijk bijgevoegd. Dat maakt dat de boetes geldig zijn. U kunt alleen bezwaar maken indien u kunt bewijzen dat u de betreffende overtredingen niet heeft begaan. Van een tweetal bekeuringen worden de verhogingen kennelijk niet doorberekend en hoeft u alleen de oorspronkelijke boete te betalen. Een bekeuring heeft u geweigerd, wat als gevolg heeft dat u hiervan ook de verhoging dient te betalen.

Inmiddels heeft ook Italië het Kaderbesluit geïmplenteerd en is inning via het CJIB in Nederland mogelijk. Wij raden u dan ook aan te betalen.

.