Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mislukte reparatie cardanas en schade door verkeerd brug gebruik

Vraag gesteld door J Post op 3 augustus 2016

Vorig jaar heeft de Volvo dealer mijn tussenlager en bijbehorende steun vervangen, omdat de cardanas klapperde bij het wegrijden. Het resultaat was een brom/trilling in de cardanas, maar het klapperen bij wegrijden was weg.
Het terugplaatsen van het oude tussenlager keerde de situatie om.

Vervolgens zijn de drie kruiskoppelingen vervangen. Daarbij was de afspraak dat dit zonder resultaat garantie gedaan zou worden en als de trilling niet weg zou zijn, dat de Volvo dealer de cardanas naar een cardanas specialist zou brengen.
Dat laatste is ook gebeurd en die specialist heeft de cardanas gebalanceerd.
Het resultaat was dat de cardanas nu ook trilde met het oude tussenlager, oftewel slechter dan voorheen.

Vervolgens is de cardanas nog twee keer naar die specialist gebracht, is de auto met cardanas en nieuw tussenlager naar een tweede cardanas specialist gebracht. Bij de tweede eer bij die tweede specialist, zijn er extra rubbers in de ophanging van het lager geplaatst en heeft de Volvo dealer nog een ander tussenlager gebruikt.
Het resultaat, de trilling was minder en er was mee te rijden, maar trillen deed het nog steeds.

Die twee specialisten zijn dus uitgezocht door de Volvo dealer en zij hebben ook afspraken gemaakt met die specialisten en de cardanas of auto naar die specialisten gebracht en gehaald. De factuur die ik ontving was dus ook van de Volvo dealer en niet van die specialisten, al waren de kosten daarvan uiteraard wel doorberekend.

Uiteindelijk heb ik zelf de boel ook laten onderzoeken bij een derde specialist. Conclusie: twee van de drie kruiskoppelingen liepen niet soepel, er was geslepen aan een van de oren van de cardanas en de kruiskoppelingen konden niet meer in lijn worden geplaatst.

Ik heb uiteindelijk een tweedehands cardanas met tussenlager en steun uit Zweden gehaald en die eronder laten zetten. Daarmee was de trilling helemaal weg.
Dus als die tijd heeft de trilling in de cardanas en/of tussenlager gezeten. Alle reparaties aan die cardanas hebben het ding uiteindelijk alleen maar gesloopt, i.p.v. verbeterd. Die cardanas is nu dus een waardeloos stuk ijzer.

Kan ik (een gedeelte) van mijn geld dat ik betaald heb voor de reparatie terugvragen?

Daarnaast blijkt nu ook dat de Volvo dealer of de tweede specialist de auto verkeerd op de brug heeft geplaatst met zowel links- als rechtsvoor een ingedeukte dorpel rand als gevolg. Ik heb een foto van voor de reparatie bij de tweede specialist, waarbij te zien is dat de rand recht is.
Daarna is de auto nog wel bij een andere garage geweest en de cardanas specialist waar ik de controle van mijn cardanas heb laten uitvoeren. Bij de garage hebben ze alleen een brug gebruikt waarbij je de auto op rijdt en bij de tweede specialist is alleen een put gebruikt. Bij beide ben ik bij de auto gebleven.
De schade kan dus alleen of bij de Volvo dealer, of bij de door de Volvo ingeschakelde tweede cardanas specialist zijn ontstaan.

Kan ik de schade aan de dorpels verhalen bij de Volvo dealer?

Zie overigens ook: https://www.anwb.nl/experts/auto/vraag/98af3540-6da9-4018-ad60-35bbdf3eccde/hoe-kom-ik-van-mijn-cardanas-trilling-af?vorige-mijn-vragen-pagina=1

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Uw dealer heeft verschillende keren geprobeerd het probleem met de cardanas te verhelpen en heeft dit uitbesteed aan specialisten. Een derde - door u ingeschakelde - specialist constateerde een aantal zaken, waarna u een tweedehands cardanas heeft laten plaatsen. Het probleem was hiermee verholpen.

U vraagt of het mogelijk is een deel van uw geld terug te vragen in verband met de reparaties die zijn uitgevoerd. Daarnaast zou er gedurende de reparaties schade zijn ontstaan aan de dorpels en u vraagt of u deze schade op de dealer kunt verhalen.

Reparatie

De garage moet zich zo goed mogelijk inspannen om de klacht te verhelpen. Als zij menen dat zij de oplossing weten, maar na reparatie blijkt dit toch niet te helpen, dan zullen zij verder moeten zoeken. De kosten die daarmee gemoeid zijn komen voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat de garage fouten heeft gemaakt en eerder de juiste oorzaak had moeten weten. Het feit dat de reparatie niet heeft geholpen, maakt de garage dus niet direct aansprakelijk.

Schade

In het geval van het aansprakelijk stellen van de garage voor de schade aan de dorpels, moet u ook kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door de garage. Hier heeft u dus bewijs voor nodig.

Aangezien het een Volvo dealer betreft, verwacht ik dat deze is aangesloten bij de BOVAG. Dit betekent dat u het geschil ook aanhangig kunt maken bij de Geschillencommissie Voertuigen. Zij kunnen dan een bindende uitspraak doen.

Meer informatie over klachten na een reparatie vindt u op onze website.***

Reactie van J Post:

Wanneer een tussenlager en steun worden vervangen wat als gevolg heeft dat de boel gaat trillen, waar ligt dat dan aan? Of aan het tussenlager zelf, of aan de cardanas.
Het is dan lekker voordelig voor de garage om de cardanas de schuld te geven en verder te zoeken. De klant moet dan immers betalen. De garage wordt dus beloond om vooral niet naar het eigen slecht geleverde werk en/of slechte vervangen onderdelen te kijken, maar verder te zoeken. Voor een leek is het onmogelijk te beoordelen of dit nu komt door het slechte tussenlager en/of verkeerde montage ervan. Hoe toon ik dat aan?

Ze hebben dus de cardanas minimaal een keer of 3 opnieuw gebalanceerd. Daarmee geeft men zelf al aan dat het balanceren niet goed is gebeurd, anders is dat totaal zinloos, zou ik zeggen.
En slijpen aan de oren van een cardanas moet je nooit doen, daar is geen enkele reden voor, denk ik.
En kruiskoppelingen scheef plaatsen en zorgen ze niet eens soepel kunnen draaien, dat kun je onmogelijk een goede reparatie noemen, lijkt mij.

Bij de schade idem dito. Garages worden dus beloond om schade die ze veroorzaakt hebben vooral niet te melden. De enige manier waarop de klant dit kan bewijzen is alles vooraf vastleggen en naderhand weer. Zie je de schade als klant pas (veel) later, dan vis je achter het net.

De schade aan de dorpels is duidelijk door een zogenaamde 2 koloms brug veroorzaakt. Ik heb foto's dat het voor de cardanas reparaties nog goed was en ik weet dat naderhand mijn S90 niet meer op zo'n brug gestaan heeft. Maar dat is onvoldoende bewijs, waarschijnlijk.

Ik begrijp heel goed waarom garages gewantrouwd worden. En ze doen er zelf alles aan om dat vooral ook zo te houden.

Ik ga nog in overleg met de Volvo dealer.***

Reactie van David Sjoer:

Ik kan niet zeggen of een expert dit kan aantonen, maar als u van mening bent dat de garage niet goed te werk is gegaan en niet heeft gehandeld zoals u had mogen verwachten, dan heeft u - zoals ik al aangaf - de mogelijkheid de Geschillencommissie in te schakelen.***

Reactie van J Post:

De directeur van de Volvo dealer zegt van de reparaties: "wij hadden het ook graag anders gezien, maar soms lopen zaken nu eenmaal zoals ze lopen.
Wij hebben hier flink lering uit getrokken, hoe we met dergelijke zaken in de toekomst omgaan.".
Kortom, enige compensatie hoef ik niet te verwachten.

Zowel de Volvo dealer als de cardanas specialist ontkennen de schade aan de doroels veroorzaakt te hebben. Dat was te verwachten, als ze al niet eens de moeite nemen uit zichzelf de schade eerlijk te melden.

Maar hoe zit het nu met reparaties. Op de ANWB site en het antwoord wordt duidelijk dat het om een inspanningsverplichting gaat. De garage moet zijn best doen het euvel te verhelpen.
Op de site van de Consumentenbond staat: https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/vervoer/reparatie/niet-tevreden-reparatie-garage
Daar hebben ze het duidelijk over een resultaatsverplichting. Dat is nogal een verschil, want het is veel makkelijker aan te tonen dat het resultaat niet goed is. Sterker, dat blijkt zelfs uit de reactie van de directeur.
Hoe zit dat?***

Reactie van David Sjoer:

De kern is dat de garage deugdelijk werk moet verrichten en in uw geval was het na onderzoek duidelijk dat de cardanas vervangen moest worden.

Als duidelijk is wat gerepareerd moet worden, dan moet de garage dit op een juiste manier doen. Op dat moment kunt u stellen dat er sprake is van een resultaatsverplichting. Het lijkt erop dat de diagnose goed was, maar de uitvoering niet.

Zoals ik eerder aangaf, heeft u de mogelijkheid het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie. Alleen op deze manier kunt u uitsluitsel krijgen over de kosten die in rekening zijn gebracht en of de garagist naar het oordeel van de commissie onjuist heeft gehandeld.