Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoeveel parkeermeters moeten er op een groot parkeerterrein zijn?

Vraag gesteld door P9 op 10 juli 2017

Op de grote parkeerterreinen staan soms meerder automaten, en soms maar 1, is er wettelijk iets geregeld over hoe ingewikkeld en tijdrovend het mag zijn om je parkeergeld te betalen.? Nu staat er soms een rij van 30 minuten om te mogen betalen. Dit wekt grote irritatie op. Het kan niet zo zijn dat je ergens een uurtje wil parkeren, en dan eerst een half uur in de rij moet staan om te betalen.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het aantal parkeermeters dat aanwezig zou moeten zijn op een groot parkeerterrein.

De wet zelf geeft hier geen regels voor. Mogelijk zijn hiervoor richtlijnen opgesteld door het CROW. Zodra ik over deze informatie beschik zal ik u hierop antwoord geven.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Uw vraag heb ik voorgelegd aan CROW. De informatie die ik heb ontvangen geeft duidelijkheid over de wenselijke plaatsing van parkeermeters. Er zijn echter geen specifieke regels of richtlijnen.

Op grond van praktijkinventarisatie kan worden aangegeven:

  • Een parkeerautomaat moet in principe vanaf de gekozen parkeerplaats zichtbaar zijn; als dit niet mogelijk is, verdient het aanbeveling met verwijzingsborden aan te geven waar de parkeerautomaat staat.
  • Vanaf de parkeerautomaat moet een andere parkeerautomaat zichtbaar zijn, zodat de parkeerder bij een defect aan de eerste automaat toch kan betalen.
  • De loopafstand van de parkeerplaats naar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat dient bij voorkeur niet meer dan 100 meter te zijn.
  • De parkeerautomaat moet goed bereikbaar zijn voor invaliden.
  • In het algemeen wordt één parkeerautomaat op 50 parkeerplaatsen aanbevolen, maar dit aantal is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.