Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geldt non-conformiteit?

Vraag gesteld door BramBl op 28 augustus 2018

Nog geen twee maanden terug heb ik een BMW 318d gekocht voor 7000 euro met 165000 kilometer op de teller. Nu ontdekte ik een tik in de motor. Ik heb de auto direct naar een BMW erkend service partner gebracht om dit te laten controleren. Deze specialist is niet de verkoper van de auto. De auto bleek twee versleten distributiekettingen, 4 versleten gloeibougies en scheurtjes in de krukaspoelie en multiriem te hebben. De reparatie kost bijna 3500 euro. De verkoper heeft hier destijds bij aanschaf niks over gezegd en beweerde dat de auto perfect zou zijn. Als consument kan ik moeilijk de motor demonteren om te kijken of dat voor deze onderdelen ook echt zo is. De BMW specialist vertelde dat de distributiekettingen dusdanig uitgerekt waren, dat het gevaarlijk was om nog mee door te rijden. De auto wordt dus gerepareerd bij de specialist en niet de verkoper.
De verkoper heb ik telefonisch en via mail gecontacteerd over de gebreken aan de auto. Van hun uit komt echter niks zinnigs, geen reactie op de mail en de telefoon wordt simpelweg bot opgehangen als ik bel om er over te spreken.
Nu is de vraag: geldt hier gezien de omstandigheden de wet over de non-conformiteitregeling? Alvast bedankt!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Twee maanden geleden heeft u bij een autobedrijf een BMW 318d (165.000 km/ € 7.000,-) aangeschaft. Onlangs heeft een BMW-specialist tal van gebreken geconstateerd (distributiekettingen, gloeibougies, etc). De verkoper geeft niet thuis. U vraagt zich af of u zich op de wettelijke garantie kan beroepen.

Wettelijke garantie
Of u zich met succes kan beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) hangt af of u dergelijke gebreken - zo kort na levering - hebt te verwachten bij een auto van deze prijsklasse, bouwjaar, kilometrage en de informatie van de verkoper.

Distributieketting BMW 318d
Het is algemeen bekend dat o.a. de BMW 318d veel problemen kent met de distributiekettingen en toebehoren.

Vooral het feit dat de gebreken zich zo kort na levering zich openbaren, maakt dat u zich mijns inziens met succes kan beroepen op de wettelijke garantie. Indien er binnen zes maanden na levering gebreken aan een auto worden geconstateerd, dan wordt verondersteld dat deze gebreken bij levering reeds aanwezig waren, behoudens tegenbewijs van de verkoper (art 7:18 lid 2 BW).

Terug naar verkoper
Voor een beroep op conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek/de gebreken te verhelpen. Laat u dit na, dan verspeelt u zodoende uw rechten.

Ik adviseer u dan ook eerst de verkoper per aangetekende brief schriftelijk in gebreke te stellen, waarin u een redelijke termijn (twee weken) stelt, waarbinnen de reparaties uitgevoerd dienen te worden, bij gebreke waarvan u de reparatie elders zal laten uitvoeren op kosten van de verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.