Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

C1 rijbewijs

Vraag gesteld door wimbro op 28 mei 2017

Ik ben bezig voor het behalen van een C1 rijbewijs voor de camper. Hierbij gaat meer dan de helft van de lesstof c.q. examenstof over vrachtbrieven en bevestigen van lading. Ik heb een camper die volgens het kentekenbewijs 3150 kg is. Volgens de weegbrug bij de gemeentereiniging is hij 3800 kg, Toegestane massa van de camper is totaal 4400 kg. Ik heb al 45 jaar een rijbewijs BE. Mag ik hier zonder problemen door de EU mee rijden? Volgen de EU richtlijn artikel 6.4.b. voertuigen met een maximaal toegestane massa van meer dan 3 500 kg, door bestuurders van ten minste 21 jaar die sedert ten minste twee jaar houder zijn van een rijbewijs van categorie B, op voorwaarde dat de betrokken voertuigen hoofdzakelijk bestemd zijn stilstaand te worden gebruikt voor opleidings- of recreatiedoeleinden, dat zij voor sociale doeleinden door niet-commerciële organisaties worden gebruikt, dat zij zodanig zijn verbouwd dat zij niet kunnen worden gebruikt voor het vervoer van meer dan negen personen, noch voor het vervoer van allerlei goederen, behalve die welke strikt noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik. Dit wekt bij mij vragen op: 1. Is het wel nodig om C1 rijbewijs te halen als ik hem voor mij privé gebruik? 2. Kan ik in de landen binnen de EU en Scandinavië hier problemen mee krijgen? 3. Is het aanbieden van C1 rijbewijzen geen melkkoetje van het CBR en rijschoolhouders?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent bezig met het behalen van uw rijbewijs C1. U heeft in een EU-richtlijn gelezen, dat onder bepaalde voorwaarden het toegestaan zou zijn met een categorie-B rijbewijs een camper te besturen met een toegestane maximum massa (TMM) van meer dan 3500 kg. U vraagt zich onder meer af of het behalen van het rijbewijs C1 dan nog wel noodzakelijk is in uw situatie.

Om uw vraag deugdelijk te kunnen beantwoorden, ontvang ik graag eerst van u het kenteken van de camper, alsmede de vindplaats naar de Europese richtlijn waaraan u refereert.


***

Reactie van wimbro:

Kenteken 87-lhn=2 RICHTLIJN 2006/126/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (Voor de EER relevante tekst)***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor toezending van de aanvullende informatie.

Toegestane maximum massa (TMM)
Uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat uw camper een technische maximum massa, als een toegestane maximum massa heeft van 3500 kg. Derhalve geen toegestane maximum massa van 4400 kg zoals u stelt.

BE/C1 rijbewijs
Op grond van bovengenoemde RDW gegevens (TMM:3500 kg) zou u derhalve kunnen volstaan met uw rijbewijs BE! Het behalen van een C1 rijbewijs is dus in uw situatie niet nodig.

Richtlijn 2006/126 EG
In art 6.4 sub b staat vermeld, dat onder bepaalde condities het toegestaan is met een rijbewijs B, een motorvoertuig te besturen van /> 3500 kg. Echter, in art 6.4 aanhef staat:

De lidstaten kunnen, na raadpleging van de Commissie, machtiging verlenen voor het besturen op hun grondgebied van.

Oftewel; er bestaat een mogelijkheid voor een lidstaat om een machtiging aan houders van het rijbewijs B af te geven, voor het besturen van motorvoertuigen van > 3500 kg. Overigens zou dit alleen gelden in het land zelf.

Nederland geeft dergelijke machtigingen niet af, dus men dient voor het besturen van een motorvoertuig van > 3500 kg maar < 7500 kg over een rijbewijs C1 te beschikken.

Meetbrug gemeente reiniging
Metingen met een dergelijke weegbrug wijken doorgaans nogal af. Raad u aan op een geijkte weegbrug het gewicht van uw camper nogmaals te wegen. Feit blijft dat uw camper inclusief belading (bestuurder en passagiers inbegrepen) zeker niet meer dan 3500 kg mag wegen&excl;

Theorie rijbewijs C1
Reden voor grote hoeveelheid theorie over vrachtbrieven, bevestigen van lading, etc. is, dat het rijbewijs C1 tevens benodigd is voor het besturen lichte vrachtwagen met een toegestane maximum massa tot 7500 kg.

Meer informatie over campers vindt u op onze website.