bagage voor de achterruit

Vraag gesteld door KB57 op 07 juni 2018

Goedendag, je ziet het iedere keer weer op de autobahn , auto's volgepakt met bagage voor de achterruit richting het zuiden. de bestuurder kan niets zien via de binnenspiegel. De een zegt, dat mag niet want je moet via de binnenspiegel kunnen zien wat er achter de auto is. De ander zegt dat mag want ik heb een rechterbuitenspiegel. WAT IS JUIST ?

Antwoord van Frank

ANWB Expert

Het is toegestaan om je auto zo vol te pakken dat er niet meer door de achterruit naar buiten kan worden gekeken. Het is natuurlijk niet aan te bevelen! Vooral door wat er met bagage kan gebeuren bij een noodstop of ongeval.

Dit staat in de Regeling voertuigen artikel 5.2.45

1. Personenauto’s, in gebruik genomen na 25 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel, een rechterbuitenspiegel en een binnenspiegel.

2. Indien met de in het eerste lid bedoelde binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien, behoeft deze niet aanwezig te zijn.

3. Personenauto’s, in gebruik genomen vóór 26 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel.

4. De in het derde lid bedoelde personenauto’s moeten zijn voorzien van een rechterbuitenspiegel indien met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien. Indien de binnenspiegel geen zicht naar achteren mogelijk maakt, behoeft deze niet aanwezig te zijn.