Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afzien aankoop auto

Vraag gesteld door hcc op 29 juni 2018

Bij de aankoop van een auto werd mij vertelt dat de auto 184 pk heeft. Echter vlak voor levering blijkt dat dit maar 116 pk is. Op het aankoop formulier staat dat het een 2.0 versie is, terwijl het een 1.6 versie betreft. Verkoper geeft aan dat ze een vergissing hebben gemaakt met het aantal pk's - maar dat de auto een 2.0 motor heeft en dat daar de vergissing is ontstaan.

Kan ik nog van de aankoop afzien?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij een autobedrijf een auto aangeschaft. Vóór levering blijkt de auto niet aan de specificaties te voldoen `zoals opgegeven door de verkoper en/of vermeld op de koopovereenkomst. U vraagt of u nu kan afzien van de koop.

Nakoming/ verzuim
Indien partijen een overeenkomst aangaan met betrekking tot de koop/levering van een auto, dient de koper te voldoen aan betaling van de koopprijs, en dient de verkoper op zijn beurt de auto te leveren zoals overeen gekomen.

Wanprestatie
Wanneer de verkoper blijvend de overeen gekomen auto niet kan leveren, dan schiet de verkoper aldus toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen (wanprestatie art 6:74 BW) en heeft u het recht de koop te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden (prijsvermindering).

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.