Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wat gebeurt er als ik een boete van EPC niet betaal?

Vraag gesteld door R.Smit op 1 september 2015

Wij zijn in de maand juli in Hongarije geweest. Hebben vlak over de grens een e-vignet voor de tolwegen gekocht. Het bonnetje hebben we steeds bij ons gehad. Maar eenmaal thuis hebben we dat weggegooid.

Nu we al 5 weken thuis zijn, krijgen we van EPC namens de Nationale Dienst voor Tolheffingen ineens een boete opgelegd van 80 EUR, omdat we zonder vignet zouden hebben gereden. Het betreft een aangetekende brief uit Hongarije.

a. onterecht dus!
b. achteraf, na zoveel tijd!
c. de enige mogelijkheid om in beroep te gaan is met het bonnetje, dat we allang niet meer hebben.

We willen dus niet betalen.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft ten onrechte een boete opgelegd gekregen omdat u zonder vignet in Hongarije zou hebben gereden. U had echter wel een e-vignet, maar omdat u het bonnetje heeft weggegooid kunt u dit niet meer bewijzen.

Het voornaamste probleem is dat u dit bonnetje niet meer heeft. De termijn om deze boete te kunnen innen is niet verlopen. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens en te vragen of er wellicht nog enig bewijs is dat u de tol heeft betaald.

National Toll Payment Services Plc

Our Call Center is available in Hungarian 24/7, in German on weekdays, and in English every day between 8:00 AM and 4:00 PM: +36 (36) 587-500

EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) heeft de toestemming gekregen van verschillende Europese uitgevende organisaties om in hun naam de afhandeling van boetes te verrichten. Ook zorgen zij dat de factuur of betalingsherinnering wordt vertaald. Hieronder vallen ook enkele uitvoerende organisaties uit Hongarije.

Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland overdragen. Het moet gaan om een boete die in een andere EU-lidstaat onherroepelijk is opgelegd. Dat wil zeggen dat verweer (bezwaar en beroep) tegen de bekeuring niet meer mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Wij kunnen niet uitsluiten dat EPC een andere procedure opstart om deze boete bij u te kunnen innen.***

Reactie van spreksel:

mij is hetzelfde overkomen in augustus. u stelt in uw antwoord dat tolboetes niet onder verdrag valt. Welke andere procedure zouden zij kunnen starten? en is dit al naar uw weten eerder met voor hen goed gevolg gebeurd?***

Reactie van Michiel Claesen:

Het zou kunnen zijn dat de instantie in Hongarije of het EPC de vordering ter incassering doorstuurt naar bijvoorbeeld een in cassobureau in Nederland. Een incassobureau kann niets anders dan u aan te manen om tot betaling over te gaan. Tot op heden hebben wij nimmer vernomen, dat een incassobureau vervolgens een procedure aanhangig maakt bij de Kantonrechter.***

Reactie van Paddy No�:

ik heb via EPC (in april 2017) een boete opgelegd gekregen voor een parkeerovertreding in Zagreb in 2011. is dat inmiddels niet verjaard?