Voorrang wegversmalling rechts

Vraag gesteld door aski op 04 oktober 2017

Heeft er iemand voorrang bij dit bord of geeft het bord alleen maar aan dat je moet oppassen?

Verkeersbord RVV J18 - Vooraanduiding rijbaanversmalling naar links

Heb dit bord zien staan bij een weg met twee rijstroken, die op een punt versmalt naar 1 rijstrook. De rechterrijstrook houdt op te bestaan. Wanneer twee voertuigen vrijwel gelijktijdig de versmalling naderen, wie heeft dan voorrang ? Moet de auto op de linker-rijstrook de auto op de rechter-rijstrook gelegenheid geven in te voegen, of moet het rechtervoertuig wachten tot er gelegenheid is om in te voegen naar links ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wie wie voornag moet geven op een weg met 2 rijstroken, waarbij het bord J18 is geplaatst.

Hetverkeersbord J18 waarschuwt voor een naderende wegversmalling aan de linkerzijde, u moet tegemoetkomend verkeer voorrang verlenen.

Indien het twee rijstroken betreft met dezelfde rijrichting, dan dient de bestuurder op de rechterrijstrook, de bestuurder op de linkerrijstrook voorrang te verlenen.