Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

rechtdoor op dezelfde weg bij een kruisende voorrangsweg

Vraag gesteld door tonver op 11 mei 2017

Ik heb een vraag over een vrij specifieke verkeerssituatie. Als volgt. Welke van twee auto's op één en dezelfde weg heeft voorrang op de ander bij het oprijden van een kruising met een voorrangsweg, als beide auto's deze voorrangsweg uit tegengestelde richting naderen en één auto rechtdoor gaat op deze zelfde weg en de ander de 'ruime' bocht naar links neemt. Beide auto's ontmoeten elkaar dan ergens op de kruising. Beide auto's passeren een bord B6 vóór het oprijden van de kruising en beide auto's passeren ook haaientanden. Moet de afslaande auto altijd voorrang verlenen aan de op dezelfde weg recht doorgaande auto? Hebben de haaientanden evt. invloed? Bijvoorbeeld: wie het eerst de haaientanden passeert heeft voorrang? Een politieagent heeft recent namelijk aangegeven: wie het eerst de haaientanden is gepasseerd heeft voorrang (met een beroep op de regel: verkeerstekens gaan boven verkeersregels). Anderen zeggen: afslaande auto moet ook op een dergelijke (niet gelijkwaardige) kruising altijd voorrang verlenen aan recht doorgaande auto. Zelfs in een situatie dat de recht doorgaande auto een seconde of zo later de haaientanden aan zijn kant van de kruising zou passeren. Dit dan vanuit het uitgangspunt dat haaientanden alleen de verplichting inhouden om voorrang te verlenen aan verkeer dat over de voorrangsweg rijdt. En haaientanden niet van invloed zijn op de onderlinge relatie tussen auto's op de niet-voorrangsweg.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft ons een vraag gesteld over een specifieke voorrangssituatie.

Om uw vraag deugdelijk te kunnen beantwoorden, verzoek ik u vriendelijk mij een foto en/of een link naar Google Streetview van de verkeerssituatie per e-mail te sturen.***

Reactie van tonver:

Verzoek is om nadere info over de 'specifieke' situatie per email aan Michiel Claesen te zenden. Dat doe ik uiteraard graag. Maar een meer algemeen antwoord op de in de tekst beschreven situatie, die in Nederland wel meer zal voorkomen, stel ik ook zeer op prijs. M'n vraag op dit moment is met name: hoe zend ik een bericht per email, aan welk adres?***

Reactie van Marika Oliviera:

U kunt het gevraagde zenden naar experts@anwb.nl t.n.v. Michiel Claesen.