Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik heb een boete gekregen uit Spanje van het Ministerio del Interior.

Vraag gesteld door luna op 30 oktober 2015

In de brief staat (in het Nederlands) dat het gaat om een “kennisgeving over verkeersovertreding gepleegd in Spanje”. Volgens de brief heb ik op 15/08/2015 11 km te hard gereden op de snelweg. Mijn kenteken staat ook in de brief vermeld.

De boete is volgens de brief €100,- maar als ik binnen 20 dagen betaal dan krijg ik een korting van 50%. Klopt dit wel?

Daarnaast ziet de brief er uit als een slechte kopie, het brief papier lijkt niet echt. Is dit wel een echte Spaanse instantie en zijn zij bevoegd mij een bekeuring op te leggen? Moet ik deze bekeuring betalen of kan ik afwachten tot dat ik bericht krijg van het CJIB in Nederland?

Als ik wil betalen moet dat via een site http://multas.dgt.es. Klopt dit?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt of uw boete uit Spanje echt is en of de informatie die in de brief staat klopt. Daarnaast wilt u weten of deze instantie bevoegd is om u een bekeuring op te leggen en of u die moet betalen.

Verkeersovertreding Spanje
Als u een verkeersovertreding begaat binnen Europa dan mogen de autoriteiten van dat land (in dit geval Spanje) uw gegevens opvragen bij het RDW. Het RDW verstrekt dan uw persoonsgegevens alleen aan een bevoegde instantie. In uw geval heeft het Ministerio del Interior dus aan de hand van uw kenteken uw gegevens opgevraagd bij de RDW. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.

Echtheid Spaanse boete
Voor zover wij kunnen nagaan gaat het hier om een echte boete van de bevoegde instantie. Dit blijkt onder andere uit:

  • Uw naam en adres op de bekeuring
  • De vermelding van het juiste kenteken
  • Datum en tijdstip van de overtreding
  • De vermelding van beroepsmogelijkheden
  • De brief is per post verstuurd

Boetes vanuit het buitenland zien er vaak uit als kopieën en bevatten vaak spelfouten door slechte vertalingen naar het Nederlands. Het Ministerio del Interior is een bevoegde instantie om boetes op te leggen en de site  http://multas.dgt.es. om te betalen is ons ook bekend. Bij twijfel over de echtheid van de bekeuring kunt u bellen met de instantie die de brief heeft verstuurd. Het telefoonnummer staat op de brief.

Hoogte van de boete
Lichte overtredingen worden bestraft met een boete tot €100, zwaardere overtredingen met een boete tot €200 en ernstige overtredingen met een boete tot €600. Bij zeer ernstige overtredingen kan de boete oplopen tot veel hogere bedragen (inkomensafhankelijk) en kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. In uw geval is er dus sprake van een lichte overtreding.

Korting op Spaanse boete
Veel landen, waaronder Spanje, kennen een kortingssysteem bij het direct betalen van boetes. Betaalt u niet binnen 20 dagen dan vervalt uw korting en moet u het officiële boetebedrag betalen. In Nederland is dit anders en wordt de boete verhoogd bij niet betalen.

Nu de boete betalen of wachten op CJIB
Spanje moet zich inspannen om de boete bij u te verhalen. Pas als dit niet lukt en de boete onherroepelijk is geworden (dat wil zeggen dat beroepstermijnen verstreken zijn), mag het CJIB de boete innen. Dit zal dat het officiële boetebedrag zijn zonder de korting.

Alleen als u kunt bewijzen dat u op dat tijdstip niet op die plaats bent geweest heeft het zin om in beroep te gaan. In uw brief kunt u lezen hoe u dit doet. U heeft daar 20 dagen de tijd voor. Anders doet u er goed aan zo snel mogelijk te betalen. Dat is goedkoper dan afwachten.

Op onze website vindt u meer informatie over boetes uit het buitenland, Spaanse boetes en over de wederzijdse inning van buitenlandse boetes.