Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

2 weken na aankoop 2de hands auto, mankenenten aan turbo. Geen bovag garantie. Wat is me recht?

Vraag gesteld door Ambur! op 27 juni 2017

Beste,

2 weken geleden hebben wij een tweede hands auto gekocht bij een bovag aangesloten garage.

Tijdens de proefrit zijn we geen enkel mankement tegengekomen. De auto was prima in orde en de distrubutieketting was vervangen en de EGR kleppen waren schoongemaakt.

De verkoper vertelde ons ook dat de auto zeker de eerste 6 maanden geen problemen zou hebben en dat hij daar op vertrouwde.

Hij bood ons nog 6 maanden bovag garantie aan tegen een meerprijs. Maar hij gaf zelf aan dat dit niet persee nodig zal zijn omdat hij wist wat die verkocht (Hier hebben wij ook van afgezien in het contract).Aangezien wij ook van ver kwamen om de auto te kopen.

Nu dat wij twee weken de auto in gebruik hebben. Verliest de auto zijn vermogen, de turbo werkt niet meer en komt er een sissend geluid vanaf het rempedaal.

Wat is mijn recht verder nog?
Ik neem aan dat de wet van conformiteit hier van toepassing komt?


Bvd.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt onlangs een tweedehands auto gekocht bij een BOVAG-garage. U hebt een proefrit gemaakt en de auto is in orde. De verkoper gaf aan dat in de eerste zes maanden geen problemen zouden optreden en dat extra garantie afsluiten niet nodig is. Twee weken na aankoop is er een probleem met de turbo en maakt de auto een sissend geluid. U wilt weten wat uw recht is in dit geval.

Onderzoeksplicht
Bij de aankoop van een auto hebt u als koper een onderzoeksplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in ieder geval een proefrit dient te maken. Hoe ouder de auto is, hoe meer onderzoek u namelijk moet doen. In uw geval hebt u een proefrit gemaakt en blijkt de auto op dat moment in orde te zijn.

Conformiteit
De auto die u hebt gekocht, moet voldoen aan wat u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn leeftijd van uw auto, de kilometerstand, de koopprijs en het gebrek zelf. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

Advies
Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen..

U kunt eisen dat de auto kosteloos wordt gerepareerd of vervanging eisen van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt). Omdat het hier gaat om en occasion kan het in de praktijk soms lastig zijn om een gelijkwaardige auto aan te bieden.De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto elders kunt laten herstellen of u kunt de koopovereenkomst ontbinden.

Voor het stappenplan'klachten na aankoop', verwijs ik u graag naar onze website.