Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wij staan op een Recron camping en worden met onze vragen naar jullie doorgestuurd

Vraag gesteld door Cora Gijsbers op 13 november 2015

Wanneer je opgezegd wordt, klopt het dan dat je 18 maanden hebt om de boel op te ruimen en krijg je 1500 euro mee? Moet je dan in de tijd die je er nog staat nog
stageld betalen?
ten tweede, als er herstructurering plaatsvindt, klopt het dan dat de Recron hier geen regels voor heeft, en je er met de eigenaar zelf uit moet komen?
Dan nog een vraag, de eigenaar heeft toegezegd, dat hij ons schadeloos wil stellen welliswaar mondeling, wij moeten dan een nieuwe caravan kopen naar een andere camping verhuizen met de nodige kosten. Alles bij elkaar opgeteld komen wij op een bedrag van 14000 euro inclusief immateriële kosten, is dit redelijk? ik hoop dat ik nu wel antwoordt krijg, vorige keren namelijk niet
Mvr. Gr. Cora Gijsbers

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw vaste plaats is opgezegd wegens herstructurering. U vraagt wat uw rechten hierbij zijn.

De campingeigenaar kan uw overeenkomst opzeggen wegens herstructurering als de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het terrein tot uitvoering gaat brengen waarvoor uw plaats nodig is. Om tot opzegging te kunnen overgaan moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde vergunning, wijziging of ontheffingvan het bestemmingsplan is verleend,dan wel op redelijke termijn te verwachten is.

Is er sprake van een verplaatsbaar kampeermiddel en er is geen gelijkwaardige plaats aanwezig na de herstructurering, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van het kampeermiddel. Deze tegemoetkoming bedraagt € 1.384.

Als u voor het einde van de overeenkomst de plaats ontruimt en deze opgeruimd beschikbaar stelt aan de ondernemer , dan heeft u recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst. De laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar kunt u gratis gebruik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen, gas, water, elektra, kabel, riool etc. komen gedurende deze 6 maanden wel voor uw rekening.

Komt u er niet uit met de ondernemer, dan heeft u op grond van de Recron voorwaarden het recht om deze zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten bij herstructurering vindt u op onze website.

U geeft aan dat u op een eerdere gestelde vraag geen antwoord heeft ontvangen. Ik heb dit voor u nagekeken. Er is op uw vraag een verzoek naar u gestuurd om meer informatie. Mogelijk heeft u daar geen attendering van ontvangen. U kunt alsnog deze informatie verstrekken en dan zullen wij ook deze vraag beantwoorden.