Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

waarom heb je een inzittendenverzekering nodig bij je auto?

Vraag gesteld door Marcant op 7 januari 2016

wat wordt gedekt door een inzittendenverzekering? wordt dat niet gedekt door een WA-verzekering?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt wat wordt gedekt door een inzittendenverzekering en waarom een dergelijke verzekering nodig zou zijn.

Een inzittendenverzkering kan naast de WA-verzekering worden afgesloten. Er zijn twee soorten:

  • de ongevallen-inzittendenverzekering (OIV)
  • de schadeverzekering inzittenden (SVI)

Bij een ongevallen-inzittendenverzekering wordt de uitkering gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Een uitkering volgt als er als gevolg van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende functionele invaliditeit oploopt. Het betreft dus niet een verzekering die de volledige schade vergoedt.

De schadeverzekering inzittenden is een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat de werkelijk geleden schade wordt vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering.

Het verschil zit in het feit dat de schadeverzekering inzittenden uitkeert ongeacht de schuldvraag. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Alleen met een inzittendenverzekering bent u als bestuurder zelf óók verzekerd als er door uw eigen schuld een ongeluk gebeurt. Bijvoorbeeld voor letselschade en gederfde inkomsten. De inzittendenverzekering geldt bovendien voor alle andere personen die in uw auto zitten.

Raadpleeg altijd de voorwaarden, omdat deze kunnen verschillen per verzekeraar.