Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rechten en plichten recreant bij herstructurering

Vraag gesteld door bdrme op 18 maart 2015

Na 46 jaar met een stacaravan op een minicamping te hebben gestaan, in het bezit van familie, wordt de camping nu verkocht. De camping is niet aangesloten bij de Recron.

Er is nooit een contract opgemaakt m.b.t. de staanplaats, i.v.m. de familieband.

Nu is de camping verkocht aan een nieuwe eigenaar en wordt ons gevraagd een contract te ondertekenen.

In het contract staat dat we nog 2 jaar mogen blijven staan voor hetzelfde stageld, als voorheen aan de familie werd betaald (een familieprijs die aanzienlijk lager ligt dan de gemiddelde prijs voor een staanplaats).

Gas, water en stroom worden afgenomen van een familielid, dat nog woonachtig is in de directe omgeving van de camping en caravan. De riolering loopt via de camping.

In het contract staat tevens dat wij na 2 jaar de staanplek kaal moeten opleveren. Hierbij worden specifiek de volgende zaken benoemd:
stacaravan, alle nutsvoorzieningen, bijgebouwen, beplanting en tuintegels.

Is het wettelijk zo, dat de nieuwe eigenaar dit mag eisen? Wij vragen ons namelijk af, of de eigenaar van de camping hier voor verantwoordelijk is, aangezien hij met de koop van de camping tevens eigenaar is geworden van de staanplaats en alle zaken die daar te vinden zijn.

En indien wij wel verplicht zijn om zaken te verwijderen, zoals bijvoorbeeld de stacaravan, geldt dit dan ook voor zaken zoals de nutsvoorzieningen?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

In beginsel geldt de algemene regel dat koop geen huur breekt.  Dit betekent in uw geval dat bij overname van de camping de nieuwe eigenaar ook de bestaande rechten en plichten van de u als huurder zijnde overneemt. De huidige huurovereenkomst blijft dus van kracht. Hoewel deze niet op papier staat, bestaat er wel een mondelinge overeenkomst.

Omdat er in het verleden nooit een schriftelijke overeenkomst is getekend, is het lastig te bepalen met welke periode de lopende mondelinge overeenkomst  stilzwijgend wordt verlengd.  Meestal is dit voor de duur van een a twee jaar. Dat is nu niet te bepalen. Betaalt u jaarlijks huur, kan het moment van betalen mogelijk een indicatie zijn voor het ingaan van een nieuwe jaarlijkse huurperiode.

In sommige gevallen kan een stacaravan als onroerend worden gezien. Een stacaravan is onroerend als:
- De stacaravan duurzaam met de grond verenigd is. Hiervan is sprake als de stacaravan of het recreatieonderkomen naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.
- Het voor iedereen duidelijk is dat het recreatieonderkomen bestemd en gebouwd is om duurzaam ter plaatse te blijven.
- Bij twijfel geven de ‘verkeersopvattingen’ de doorslag, dat wil zeggen de in de maatschappij geldende opvattingen.

Het is dan mogelijk dat door natrekking de stacaravan onroerend goed is geworden van de eigenaar van de grond. Dit zou betekenen dat niet u, maar de eigenaar verantwoordelijk zou zijn voor het verwijderen van de stacaravan, nutsvoorzieningen etc.

De nieuwe eigenaar kan u vragen een nieuwe overeenkomst te tekenen. U bent niet verplicht deze te tekenen, maar dit kan wel problemen opleveren. Het is nu bijvoorbeeld onduidelijk hoe lang de huidige mondelinge huurovereenkomst doorloopt. Wanneer u de nieuwe overeenkomst tekent, gaat u akkoord met het feit dat de standplaats kaal moet worden opgeleverd.  Dan bent u inderdaad verplicht om de standplaats op te leveren zoals dit is beschreven en dient u de stacaravan en overige zaken te verwijderen.  ***

Reactie van bdrme:

Is het niet zo, dat wanneer er geen recht van opstal is, alle roerende en onroerende goederen op de grond van de eigenaar ook zijn of haar eigendom zijn?***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van de onroerende zaak die op zijn grond staat. Dit heet natrekking. Alles wat roerend is valt hier niet onder. Doorgaans wordt de wijze waarop u de gehuurde plek moet achterlaten geregeld in de voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen. Zijn deze er niet dan zult u in ieder geval al datgene dat u na aanvang van de huur heeft aangebracht op het stuk grond zelf moeten verwijderen.