Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan mijn rijbewijs zonder motor 10 jaar verlengen, Met motor is een eigen verklaring,medisch onderzoek,bedrijfsarts,oogarts, 5 jaar geldig

Vraag gesteld door A3-d op 20 december 2016

Mijne heren

Op 11-10-2016 ging ik op het gemeentehuis in Veenendaal mijn rijbewijs (A-BE AM) verlengen, omdat het oude op 01-11-2016 verlopen is.
Tot mijn verrassing kon alleen het rijbewijs (AM-BE T) 10 jaar verlengd worden, zonder opgaaf van reden .
Omdat ik voor mijn werk een autorijbewijs nodig heb, heb ik dus het rijbewijs (AM-BE T) 10 jaar verlengd. á €38,90.
Het motor rijbewijs zat er dus niet meer bij, als ik mijn hobby motorrijden wilde blijven uitoefenen moest ik een eigen verklaring kopen van het CBR á €32,90.
Omdat ik suikerzieke heb (type B) moest ik een van de vragen op het formulier met ja beantwoorden, waardoor ik gekeurd moest worden door een bedrijfsarts á €100,=.
Nadat de bevindingen van de bedrijfsarts waren opgestuurd, kreeg ik op 09-11-2016 bericht van het CBR, dat om te beoordelen of ik volgens de regels geestelijk en lichamelijk in staat ben om te rijden, een rapport van een oogarts noodzakelijk is.
Op 17-11- 2016 naar de oogarts geweest á €66,55.
Op 30-11-2016 kreeg ik bericht dat het CBR mijn medische situatie onderzocht heeft, om te beoordelen of ik geestelijk en lichamelijk in staat ben om te rijden.
Het CBR verklaart mij rijgeschikt voor de categorieën A,B,BE voor een termijn van 5 jaar t/m 30 nov 2021.
Op 07-12-2016 een nieuw rijbewijs aangevraagd á €38,90 en opgehaald op 14-12-2016 (met motor voor 5 jaar geldig)
Het gekke is dat mijn rijbewijs (AM-BE T dus zonder motor) 10 jaar verlengd kan worden zonder enige medische verklaring dat ik geestelijk en lichamelijk in staat ben te rijden, of wat dan ook. Het aller lichtste motorvoertuig de motor, daarvoor is blijkbaar veel medisch onderzoek voor nodig.mijn totale kosten á €277.25, met een geldigheid van 5 jaar.???
Als ik het niet eens ben met het besluit kan ik bezwaar aantekenen, wat 12 weken kan duren. Als over 4 weken blijkt dat ik niet aan het verzoek van het CBR heb voldaan, dan gaan ze mijn huidige rijbewijs ongeldig verklaren. (dit risico durf ik niet te nemen)
In 2006 had ik ook suikerziekte en toen kreeg ik een rijbewijs van 10 jaar.
Op internet kan ik niets vinden waarom het motor rijbewijs zo moeilijk te verlengen is.
Omdat ik een rijbewijs voormijn werk nodig heb, en de tijd ontbrak heb ik geen risico durven lopen, en heb maar meegewerkt aan de wensen van het CBR.
Met vriendelijke groet, A3-d

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

recentelijk heeft u uw rijbewijs verlengd. Rijbewijs categorie AM/BE/T werden zonder enig probleem met 10 jaar verlengd. Motorrijbewijs (categorie A) werd echter slechts voor 5 jaar verlengd in verband met de door u ingevulde Eigen Verklaring, waarop u had aangegeven dat u aan Diabetes B lijdt. U heeft er uiteindelijk voor gekozen geen bezwaar hier tegen in te brengen, met het risico dat de overige categorieën van uw rijbewijs omgezet zouden worden naar 5 jaar.

Eerlijk gezegd begrijp ik niet dat u - buiten uw motorrijbewijs (categorie A) - voor rijbewijs categorie AM/BE/T géén Eigen Verklaring heeft moeten invullen. Normaliter dient voor al deze categorieën een Eigen Verklaring in te vullen..

Adviseer u telefonisch contact op te nemen metr het CBR (0900-0210 60 c/per gesprek) om duidelijk te krijgen wat hier nu de reden voor is.