Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bestaat er een ANWB gecertificeerde taxatie voor caravans/chalets?

Vraag gesteld door Erwin123 op 4 oktober 2016

Ter informatie.

Wij hebben een meningsverschil met Camping Klein Vink te Arcen, onderdeel van Roompot
vakanties. Dit jaar wilden wij ons chalet( caravan) verkopen. Wij hebben dit conform reglement gemeld, maar werden toen geconfronteerd met de mededeling dat er eerst een taxatie diende plaats te vinden. Ik bestrijd dit omdat ik dit volgens mij contract niet aan de orde is.

Ik heb dit aan de geschillencommissie voorgelegd en in week 42 is de zitting.

Klein Vink eiste dus een taxatie en heeft ons een folder gegeven van het bedrijf CED, gevestigd aan Campen aan de Ijssel. Volgens de medewerker van Klein Vink hadden zij met dit bedrijf een contract en een prijsafspraak gemaakt. Ik moest dit bedrijf inschakelen omdat het ANWB gecertificeerd zou zijn.

Omdat ik in die tijd een potentiele koper had heb ik de taxatie door dit bedrijf laten uitvoeren, zij het onder protest. Ik heb hun medegedeeld dat er volgens mij onrechtmatig werd gehandeld, maar dat ik de kosten van euro 375 op Roompot Vakanties zou verhalen.

Op de folder staat het logo van de ANWB vermeld, met de tekst: ‘Onafhankelijke expertise onder het ANWB-merk.

In het verweerschrift van Roompot Vakanties aan de geschillencommissie bestrijden zij dat Klein Vink mij een verplichting heeft opgelegd om de taxatie bij CED te laten uitvoeren. Ik had de vrijheid een ander bedrijf in te schakelen, mits het een ANWB gecertificeerde taxatie betreft.

Vraag: bestaat er een ANWB gecertificeerde taxatie voor caravans/chalets( ik kan er nergens informatie over vinden en ik twijfel dan ook aan de bewering van Roompot Vakanties.)

Is het correct dat CED op zijn informatiefolder het logo van de ANWB afdrukt en stelt dat zij Expertise uitvoeren onder het ANWB-merk.

Graag uw mening

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met recreatiepark Klein Vink te Arcen ter zake verkoop chalet. Recreatiepark eiste ineens een onafhankelijke taxatie alvorens goedkeuring verkoop met behoud staplaats. U vraagt zich af of dit wel toegestaan is. Tevens vraagt u zich af of er ANWB gecertificeeerde taxaties überhaupt bestaan.

Campings mogen naast de RECRON voorwaarden aanvullende voorwaarden stellen ter zake - onder meer - verkoop voorwaarden chalet met behoud staplaats. Zo kan onder meer gesteld worden dat alvorens goedkeuring verkoop, het chalet eerst getaxeerd dient te worden. Deze verkoopvoorwaarde dient wel te zijn opgenomen in de aanvullende voorwaarden van het recreatiepark en mogen dus niet ad hoc worden toegepast.

CED
Ofwel; Centrale expertise Dienst. CED voert sinds enige tijd ANWB keuringen uit, waarbij het voeren van ANWB logo geoorloofd is.