Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is een professionele autoverkoper verplicht te vermelden dat een auto uit het buitenland geImporteerd is?

Vraag gesteld door Spitjevier op 12 december 2018

Het is wel mogelijk om dit via de RDW site na te gaan, maar dan moet je wel weten hoe en de gemiddelde autokoper weet dat niet. De verkoper weet het zonder meer. Toch wordt dit bij te koop aangeboden auto's zelden of nooit vermeld. Probleem is dat je niet kunt vertrouwen op de kilometerstand en dat je, als de termijn van de fabrieksgarantie nog niet is verstreken, daarvoor niet bij de Nederlandse dealer en importeur terecht kunt.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een professionele autoverkoper een mededelingsplicht heeft jegens de potentiële koper (consument) ter zake een importauto.

Ja, ik ben zeer zeker van mening dat een professionele verkoper gehouden is de consument te informeren over de afkomst van de auto (importauto).

Teller fraude
Hoewel teller-fraude in Nederland sinds vijf jaar strafbaar is gesteld, komt dit hoofdzakelijk veelvuldig voor bij importauto's. De RDW is mede debet aan deze teller-fraude, daar men niet of nauwelijks onderzoek doen naar de historie van de auto, en in het bijzonder de historie van de kilometrage.

Uit recent onderzoek naar teller-fraude is gebleken, dat van minstens 21% van de importauto's er gefraudeerd is met de kilometerstanden. Het vermoeden bestaat dat dit percentage in de praktijkaanzienlijk hoger ligt.

Gevolgen teller-fraude
Afgezien van het feit dat er teveel betaald wordt voor de auto, heeft het eveneens nadelige gevolgen voor onderhoud van de auto. Zo zullen tal van gebreken zich eerder voordoen, welke zich niet verenigen met de afgelezen kilometerstand. Ook is er sprake van Russische roulette wat betreft de vervangingstermijn van een distributieriem. Het is immers onbekend wat de werkelijke kilometerstand is van de auto.

Dwaling
Er is sprake van dwaling (artikel 6:228 BW), indien u de auto niet zou hebben aangeschaft, wanneer u bekend zou zijn geweest (mededelingsplicht verkoper) met het feit dat het een importauto betreft.

Geschillencommissie
Indien het autobedrijf is aangesloten bij de BOVAG, kunt u een eventueel geschil met het autobedrijf ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.