Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie van Ford Nederland overgedragen aan dealer. Versnellingsbak.

Vraag gesteld door Garantie_ford3 op 10 augustus 2018

De Ford C-max juni 2016 vertoonde in de versnellingbak problemen in augustus 2017. Bij controle en reparatie bleek dat de schade was veroorzaakt door het rijgedrag volgens Ardea.
Door de scheuren in versnellingsplaat werd de gehele bak hersteld. Er werd dus in 2017 geen garantie gegeven voor de auto van een jaar en 2 maanden oud. De kosten 1700€ moest de eigenaar zelf betalen.

Na veel mailwisseling waarom er geen garantie op werd gegeven of mogelijk coulance, vonden wij dat FORD Nederland ernstig in gebreke is gebleven. Ford verwijst naar Ardea en Ardea naar Ford. De nota is betaald en ik heb het maar opgegeven.

Juli 2018 Ford Nederland roept 29.000 auto’s terug (waaronder de C-Max) Nu blijkt dat in de C-Max fouten zitten in de fabricage van de versnellingsplaat.
In een grote terugroepactie worden alle auto's teruggeroepen. Ford C-max juni 2016 zit daar ook bij. Dat is mooi dachten wij. Die kosten van 1700€ zouden mogelijk niet betaald hoeven worden ivm de fabrieksfout.
Weer contact opgenomen met customer service advisor van Ford. En weer verwijst Ford naar Ardea.
Nu zegt Ardea in een eerste reactie - de originele versnellingsbak zit er niet meer in, dus wij kunnen de fabrieksfout niet meer beoordelen.
De vraag is: Kan een fabricagefout omzeild worden door de bestuurder op een fout rijgedrag aan te spreken. De eigenaar is 50 jaar een Ford-rijder.

Ligt nu de garantie van een Auto bij een dealer en kan Ford Nederland zich er zo gemakkelijk vanaf maken? Waar zou ik mij bij zo'n situatie kunnen melden. Ford Nederland geeft in september 2017 en ook in 2018 (ondanks de terugroepactie) niet thuis.
Hans van Mourik

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In augustus 2017 is de koppellingsdrukplaat van uw Ford C-Max (2016) vervangen, vanwege scheurvorming. Herstel kwam voor eigen rekening, daar de dealer van oordeel was, dat het mankement te wijten was aan uw rijstijl. In juni 2018 is er vanuit Ford Nederland een terugroepactie geweest voor 29.000 auto’s vanwege identieke klachten. Desondanks geeft de dealer als Ford Nederland u nul op rekest voor compensatie van de door u gemaakte kosten. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Terugroepactie
Ford Nederland heeft recentelijk inderdaad in totaal 29.000 auto's teruggeroepen vanwege een fabricagefout in de koppellingsdrukplaat. De barst vorming de koppelingsdrukplaat zou in extreme gevallen zelfs tot brand kunnen leiden.

Zoals u uw zaak beschrijft, heeft het er alle schijn van dat de in 2017 uitgevoerde reparatie aan de koppelingsdrukplaat, het gevolg is geweest van de gebrekkige constructie van de koppelingsdrukplaat.

Wettelijke garantie
Ervan uitgaande dat het hier om een en dezelfde mankement gaat, vind ik dat uw dealer (de verkoper) de door u vorig jaar gemaakte kosten dient te restitueren op grond van de wettelijke garantie (conformiteit artikel 7:17 BW. De auto met dit gebrek voldeed zodoende immers niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Voor een beroep op conformiteit is het essentieel dat u zich tot de verkoper wendt. Laat u dit na, dan verspeelt u zodoende uw rechten.

Geschillencommissie
Indien u er met de dealer (importeur is immers geen contractpartij)), kunt u het geschil - door u te beroepen op conformiteit en NIET op grond van fabrieksgarantie) - ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van Garantie_ford3:

Hartelijk dank voor uw antwoord. Betreffende uw opmerking " in extreme gevallen zelfs tot brand kunnen leiden" Dit klopt, want de versnellingsbak was ook helemaal verbrand. Toch nog graag even een toelichting.
De Auto is gekocht bij Dealer A in het Noorden van Nederland. Ford Nederland heeft geadviseerd gebruik te maken van Ardea in Haarlem (eigenaar woont daar ook) en is gerepareerd bij Dealer B. Gaan we nu naar Dealer A of Dealer B. Dat ligt dus nog wat gecompliceerd.***

Reactie van Michiel Claesen:

Juridisch bezien dient u de dealer aan te spreken, die u de auto heeft verkocht en geleverd.

Complicatie hierbij is dat u de benodigde reparatie in 2017 heeft laten uitvoeren door een andere dealer, waarbij ik aanneem dat u uw leverancier (dealer in het noorden van het land) niet eerst in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te verhelpen. Zodoende heeft u uw rechten verspeeld.
e
Mijn advies is om beide partijen aan te schrijven met het verzoek tot compensatie, waarbij u Ford Nederland een cc stuurt. Geef aan wat uw eventuele vervolgstappen zullen zijn (Geschillencommissie Voertuigen, civiele procedure rechtbank sector Kanton en/of contact leggen met de media zoals Kassa (BNN/Vara) of Radar (AVRO/Tros).

Doe een beroep op uw rechtsbijstand indien u hierover beschikt.

Veel succes!

NB: Zou het zeer op prijs stellen, wanneer u mij op de hoogte zal houden bij ontwikkelingen in deze zaak.***

Reactie van LucasN:

Een probleem met de koppeling (speling aanwezig in het vliegwiel / verbrand) heb ik ook eerder ervaren en hierover een vraag gesteld op 24-04-2015. Toen werd nog geconcludeerd dat dit te wijten was aan de extreme rijomstandigheden en door Erik Jan de Jong (expert ANWB) werd dit bevestigd.

Nu, met de terugroepactie van Ford, blijkt echter dat er wel degelijk een probleem kan optreden als gevolg van een fabricagefout. Ik heb dit probleem nu dus nogmaals onder de aandacht gebracht van zowel de dealer (autobedrijf van der Horst in Leeuwarden) als Ford Nederland. Beiden geven niet thuis en verwijzen naar elkaar.

LucasN***

Reactie van Michiel Claesen:

Beste LucasN,

Juridisch bezien dient u in een dergelijk geval de leverancier (de verkoper) aan te spreken. De importeur (Ford Nederland) is immers géén contractpartij.

Vraag is wel of er een causaal verband is tussen het gebrek in 2015 en de meer recente terugroepactie. Bijkomend probleem is dat hoogstwaarschijnlijk de vervangen onderdelen niet bewaard zijn gebleven, zodat niet langer vast te stellen is of het onderhavige gebrek eveneens toe te schrijven is aan de fabricagefout....