Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Een poller installatie bij een hotel in Den Haag groen/omlaag Bord bij groen 1 auto Sleutels-starten-lichten-enz Schade! Al na 25 sec omhoog

Vraag gesteld door Schade, poller 25sec open op 14 maart 2016

LS,
Onbekend met de werking van een poller installatie ging deze bij een hotel in Den Haag voor mij omlaag. Sleutels erin, starten, lichten aan, versnelling, optrekken.
Onder de auto komt de poller al binnen 25 seconden omhoog. Ik heb geen rood lichtje gezien.
Wel het bord "bij groen één auto". Ook het driehoekige waarschuwingsbord.
Nu heeft mijn auto ruim 3000,- euro schade..
De gemeente ontkent aansprakelijkheid. Wel is het opzettelijk zo kort ingesteld ivm voorkomen van misbruik.
Geen waarschuwingsbord voor het automatisch omhoog komen binnen 25 seconden!!!
Kunt u mij helpen?
Bij voorbaat dank.
C. Kempen

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij een hotel in Den Haag schade opgelopen door toedoen van een poller. Deze kwam na circa 25 seconden omhoog kwam, waardoor u aanzienlijke schade aan uw auto heeft opgelopen. De Gemeente erkent geen aansprakelijkheid. U vraagt zich af hoe nu te handelen.


Vraag is of en in welke mate de Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor de door geleden schade door toedoen van de poller. Naast eventuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder, moet tevens worden nagegaan in welke mate u zelf schuld heeft aan het ontstaan van de schade.

Het is mij niet bekend, maar ik vermoed dat er wel iets vastgelegd is in richtlijnen. Een en ander zal wel afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden.

Een vaste tijd lijkt me niet haalbaar. Wel zullen er een aantal veiligheidseisen zijn lijkt me. Zo zou er een detectielus na de poller kunnen zijn om zeker te weten dat de auto gepasseerd is. En een rood licht dat aangeeft wanneer men niet meer op kan rijden en dan zodanig geplaatst dat het duidelijk zichtbaar is.

Ik adviseer u bij het CROW navraag te doen over de richtlijnen voor “beweegbare afsluitingen”.

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder, verwijs ik u graag naar onze webpagina: 'Aansprakelijkheid wegbeheerder'.