Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn de voorwaardes in verkeer met de diagnose ADD en Gebruik van Ritalin

Vraag gesteld door Ronnie81 op 9 augustus 2017

Wat zijn de voorwaardes voor rijden in verkeer met de diagnose ADD en Gebruik van Ritalin in Nederland, Belgie en Duitsland met een rijbewijs dat gehaald is voor de diagnose Add.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten welke voorwaarden er verbonden zijn aan het rijden in het verkeer in Nederland, België en Duitsland met de diagnose ADD met gebruik van Ritalin.

Personen met ADHD en ADD hebben last van aandachtsstoornissen en concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan. Aandacht en concentratie zijn van belang voor veilige verkeersdeelname en impulsiviteit heeft een negatieve invloed op veilig besturen. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeersovertredingen maken of betrokken zijn bij ongelukken. Het is gelukkig zo dat medicijnen daar vaak verbetering in brengen. Om een goed oordeel te kunnen vormen over rijgeschiktheid bij ADHD heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een keuring bij een specialist en een rijtest te laten plaatsvinden voordat het rijexamen afgelegd kan worden.

U bent rijgeschikt (dus ook rijgeschikt in het buitenland) wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat de aandachtsproblemen, de concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico’s als depressie en drugsmisbruik geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.

In uw geval is de diagnose ADD pas vastgesteld na het behalen van uw rijbewijs. Omdat u altijd zelf verantwoordelijk bent om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer adviseer ik om contact op te nemen met het CBR. CBR beoordeelt of uw medische situatie (ADD plus ritalin gebruik) van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van het voertuig. Ook wordt bekeken of u zelfstandig en veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Let op! Indien een aanrijding wordt veroorzaakt als gevolg van een lichamelijke of geestelijke aandoening, kan dit van invloed zijn op de aansprakelijkheid en de afwikkeling door uw verzekering. U neemt dus wellicht een bepaald (financieel) risico. Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk te beoordelen of het veilig is de auto in te stappen.

Meer informatie over rijgeschiktheid met ADD vindt u op de site van het CBR.