Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

verrekeningsmethodiek elektriciteit op vakantiepark

Vraag gesteld door jousma op 12 november 2015

Heb eigen huis met eigen grond op vakantiepark. Aansluiting en distributie elektra via netwerk parkeigenaar. Deze verrekent op basis van de voor particulieren geldende tarieven, maar geeft geen energiebelasting terug. Daardoor betaal ik € 0,45 / Kwh, terwijl ik bij een directe aansluiting € 0,13 betaald zou hebben. De parkeigenaar vindt, dat ik de energiebelasting zelf moet terugvorderen, wat in mijn geval als particulier niet mogelijk is. In mijn geval gaat het om 1.270 Kwh en een verschil in jaarkosten van € 377. Wat is uw advies?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

De RECRON heeft in overleg met betrokken instanties en partijen een gedragscode ontwikkeld inzake elektriciteits- en gasnetten respectievelijk levering van elektriciteit en gas op recreatiebedrijven. 

Hierin staat het volgende vermeld: 

De beheerder kan aan de afnemer bedragen in rekening brengen voor het beheren, het onderhouden en het afschrijven van het recreatienet en de aansluiting van de afnemer daarop alsmede voor het transport van elektriciteit en/of gas. Indien de beheerder voor de afnemer de meetinrichting en meting regelt, kan de beheerder tevens de hiervoor door de beheerder vastgestelde tarieven in rekening brengen.

De bedragen en tarieven die de beheerder hiervoor hanteert worden door de beheerder jaarlijks bekend gemaakt en dekken in beginsel de kosten af die de beheerder heeft te maken ten behoeve van het beheer- en het onderhoud, inclusief de noodzakelijke reserveringen voor investeringen, van het (recreatie)net.

Winstmarge

De bedragen en tarieven wijken niet in onredelijke mate af van de tarieven die doorgaans op andere netten dan het (recreatie)net van de beheerder hiervoor van toepassing zijn. De beheerder kan bij zijn tariefstelling een redelijke administratievergoeding en winstmarge berekenen.

Geschillencommissie

In dit geval ziet het er naar uit dat er sprake is van een onredelijke verhoging. Ik adviseer u ten eerste in gesprek te treden met de campingeigenaar, u zou daarnaast een aangetekende brief kunnen sturen en verzoeken om een gespecificeerd overzicht. Indien het vakantiepark is aangesloten bij de RECRON, kunt u - als u er met de campingeigenaar niet uitkomt - het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie