Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naast elkaar rijdende voertuigen naderen wegversmalling, d.w.z. de linkerbaan vervalt.

Vraag gesteld door erwincon op 3 augustus 2017

Naast elkaar rijdende voertuigen naderen wegversmalling, d.w.z. de linkerbaan vervalt. Het rechter voertuig reed tevoren weg bij een op groen gesprongen verkeerslicht en gaat harder rijden tijdens het inhalen door de ander, die hij in zijn linker buitenspiegel kon zien naderen. Die ander raakte toen in moeilijkheden en kon ook niet zonder meer vol in de remmen, wegens overig verkeer en duisternis.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wat de regels zijn bij een wegversmalling.

Invoegen is een bijzondere verrichting. Dat betekent dat u in principe voorrang moet verlenen aan bestuurders op de doorgaande rijbaan. Dit is anders als de wegversmalling met borden is aangegeven. In dat geval dan moeten de regels van het verkeersbord worden gevolgd. Vaak wordt door de ‘doorrijder’ ruimte gegeven aan de ander om in te voegen (ritsen). Wanneer het tot een aanrijding komt, is het voor de aansprakelijkheid van belang hoe ieder zich precies heeft gedragen gegeven de verkeerssituatie.