Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag geen auto rijden van dokter

Vraag gesteld door oostenbrugge op 14 juli 2017

Hoe wordt dit geregistreerd? Wanneer de dokter weer toestemming geeft om auto te rijden, hoe wordt de registratie ongedaan ongedaan gemaakt?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U mag van uw huisarts/specialist voorlopig niet autorijden. U vraagt zich af of een en ander geregistreerd wordt, alsmede hoe deze registratie weer ongedaan wordt gemaakt.

Ik veronderstel dat een huisarts/specialist dergelijke informatie verwerkt in uw medisch dossier. Dezelfde arts zal u te zijner tijd ook mededelen wanneer u weer in staat wordt geacht veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen.

Mocht u desondanks het advies van de huisarts/specialist in de wind slaan, dan zou u in overtreding (kunnen) zijn op grond van art 5 Wegenverkeerswet (WVW).

Artikel 5 WVW
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Ofwel; wanneer u weet dat u lichamelijk of psychisch zodanig beperkt bent, waardoor u niet de handelingen kunt verrichten als een goed bestuurder betaamt, dan bent u strafrechtelijk in overtreding.

Autoverzekering (WAM)
Veel verzekeraars hebben bovendien in hun polisvoorwaarden tal van uitsluitingen opgenomen, waardoor zij geen schade hoeven uit te keren wanneer na een schade evenement komt vast te staan, dat u niet geacht werd, behoorlijk een auto te besturen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijs ik u door naar uw huisarts/specialist dan wel het CBR.