Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geschil als gevolg van schade door kapotte hydrauliekslang

Vraag gesteld door bschuld op 6 mei 2015

Goedendag.

Ik heb een vraag welke een beetje op het raakvlak tussen auto(techniek) en juridisch ligt.

De vraag heeft een kleine introductie nodig: Ik ben in het bezit van een oldtimer (1974) welke een poreuze olie-leiding/slang had. Door de leeftijd van de auto was een nieuwe slang niet meer via de dealer leverbaar. Nu ben ik zelf vrij technisch en wist ik dat dit een vrij simpele hydrauliekslang betrof. Ook ken ik een aantal bedrijven welke deze repareren voor uiteenlopende machines (vanuit m'n beroep heb ik hier ervaring mee). Het bedrijf welke ik benaderde had dan ook geen enkel probleem om de leiding/slang voor mij te herstellen. Omdat het hier een vrij specifieke en niet alledaagse toepassing betrof heb ik het bedrijf op basis van mijn gegevens (druk, temperatuur en smeermiddel) de keus laten bepalen voor de reparatie. Ik heb de leiding zelf uit de auto gedemonteerd en het hele onderdeel naar het bedrijf gebracht. Voor de techneuten: het betreft betreft een lange leiding welke uit 3 stukken bestaat: Aan het begin en eind een stalen leiding met in het midden een stuk slang. Deze slang diende vervangen te worden. Deze slang zit erop geperst met behulp van 2 krimphulzen.

Deze reparatie heeft het bedrijf uitgevoert. Het bedrijf heeft de slang van de 2 stalen stukken gedemonteerd en er weer een nieuwe slang tussen geperst. Vervolgens heb ik de leiding zelf weer gemonteerd. Voor de volledigheid: aan beide stalen uiteinden zit een wartel met schroefdraad welke ik gemonteerd hebt. Aan het stuk rubberen slang (wat het bedrijf aangeperst heeft) valt niets af te stellen of te monteren.

Na 2 weken is de slang echter van de leiding losgesprongen. Ik reed op dat moment op de snelweg. Het resultaat is dat de complete olie-inhoud van mijn motor weggespoten is. Dit is onder de motorkap gebeurd en hiervan was van buitenaf niets te zien. Ik werdt zelf pas gewaarschuwd door de oliedrukmeter welke ineens op 0 stond. Op deze oldtimer nou eenmaal geen belletjes of pingen welke waarschuwen. Ik ben direct naar de vluchtstrook gegaan en heb zelfs onderweg daarnaartoe (nog rijdende) direct de (automatische) bak in N gezet. Terwijl ik dat deed viel de motor direct uit en zag ik dat de temperatuur tot ver over de 120 graden stond.

De ANWB heeft mij afgesleept. Nadat de leiding provisorisch gerepareerd is en er weer olie in het motorblok gegoten was, starte de motor eigenlijk direct maar met rare bijgeluiden. Bij rijden waas het snel duidelijk met veel bijgeluiden en een motor die na 2 minuten overkookt dat er behoorlijke schade is.

Ik wil het bedrijf wat de leiding gerepareerd heeft aansprakelijk stellen voor mijn motorschade. Ik heb al wat e-mail wisselingen gehad, echter het bedrijf gaat de verantwoordelijkheid uit de weg en beroept zich op het feit dat zij niet verantwoordelijk zijn voor gevolgschade. Dit staat in hun algemene voorwaarden.

Ik ben van mening dat dit geen gevolgschade is. Elke motor loopt immers op elk moment schade op als in enkele momenten de olie ineens weg is.

Ook heb ik reeds wat juridisch advies gevraagd. Deze gaven aan dat ik wellicht een sterke zaak heb, echter dat ik ook een oordeel nodig heb van een expert dat deze slang inderdaad niet kapot had mogen gaan. Iets waar ik als afgestudeerd werktuigbouwkundige, werkzaam en ervaring hebbend op dit gebied al van overtuigd ben. Maarja.. Ik ben zelf natuurlijk niet objectief in deze...

Ik heb 2 vragen:
1: Wat is jullie mening aangaande mijn geval: Is het bedrijf aansprakelijk voor deze schade?
2: Heb ik inderdaad een expert advies nodig van mijn leiding. Wat geen probleem is, want ik heb de leiding thuis liggen, maar waar haal ik dat advies? Kan ik daarvoor bijvoorbeeld bij een ANWB garage terecht?

Ik hoor graag jullie reacties.

Hartelijke groeten,
bschuld.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Als bezitter van een oldtimer heeft u thans een geschil met een bedrijf, welke in uw opdracht van u een 'hydrauliekslang' heeft vernieuwd/gerepareerd. Na weken is de slang van de leiding gesprongen, met als gevolg: forse motorschade. Het bedrijf erkent geen aansprakelijkheid en verwijst naar hun algemene voorwaarden, waarin gevolgschade uitgesloten is.
U vraagt zich nu af of het bedrijf aansprakelijk is voor de (gevolg)schade en of u voorts een expert dient in te schakelen.
Mocht er in casu geen sprake zijn van garantie, dan draagt u de bewijslast ten aanzien van de ondeugdelijk uitgevoerde reparatie. Immers; ‘Wie stelt bewijst’. U doet er verstandig aan om een afhankelijke expertise te laten uitvoeren door bijv. CED, Dekra, etc.
Indien uit het expertise onderzoek blijkt, dat het bedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de reparatie, dan is – behoudens een succesvol beroep op overmacht – het bedrijf in principe schadeplichtig voor de (gevolg)schade aan de motor, ondanks de exoneratieclausule in hun algemene voorwaarden (uitsluiting aansprakelijkheid). Ingevolge art 6:237 aanhef sub f BW wordt een dergelijke clausule vermoed onredelijk bezwarend te zijn.
bezwarende bepaling.
Kortom, indien uit het expertiserapport blijkt, dat het bedrijf debet is aan het ontstaan van de motorschade, dan kunt u de (gevolg)schade op hen verhalen. Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, dan raad ik u aan deze in te schakelen.***

Reactie van bschuld:

Ik wil nog even terugkoppeling geven op deze zaak. Ik heb veel baat gehad bij de reactie van dhr. Claasen. Ik heb inderdaad de Dekra een rapport laten opstellen. Dit rapport is de basis geweest waarop ik juridische steun heb kunnen vinden. Ik had geen rechtsbijstand. Een juridisch traject was het gevolg. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een rechtzaak waarin ik in mijn gelijk ben gesteld. Het Dekra rapport en een gedeelte van de juridische kosten heb ik naast de schade ook vergoed gekregen. Het heeft 1,5 jaar geduurd en ik ben niet 100% uit de kosten, maar zeker wel voor 85/90%. Daar ben ik tevreden mee.***

Reactie van Michiel Claesen:

Heel prettig te vernemen dat u uiteindelijk het recht aan uw zijde heeft gekregen.

Proficiat! En dank voor uw terugkoppeling; stellen wij zeer op prijs.