Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gebrek na aankoop, non conformiteit?

Vraag gesteld door Anwe70 op 21 maart 2015

Hallo,

Vorige week heb ik een motor gekocht bij een kleine motorzaak.
Op de terugweg (na de koop) verloor de gekochte motor, na 140 km gereden te hebben, vermogen en er kwam een enorme rookwolk uit de uitlaat.
De motor is nu voor 300 euro terug gesleept naar de motorzaak, en deze kijkt nu naar het probleem. De koopovereenkomst was mondeling, en stom genoeg ben ik het vergeten over garantie te hebben.
Op de advertentie stond echter dat er wel garantie op zat! Ook heeft de verkoper mij verteld dat het een goede motor is waar de komende tijd niets aan hoefde te gebeuren, dat komt ook overeen als ik de prijs vergelijk met gelijke modellen.
Nu is mijn vraag wat ik kan doen als de garagist mij mee laat betalen aan de reparatie? En wat zijn mijn verdere rechten? Kan ik de koopovereenkomst ontbinden als ik het niet meer vertrouw?
En kan ik de verkoper ook vragen om de sleepkosten gedeeltelijk te vergoeden?
Alvast bedankt!

Groeten

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

In dit geval heeft u geen garantie afgesproken, maar mag u afgezien daarvan verwachten dat u een motor koopt die geschikt is voor normaal gebruik. Wanneer het bedrijf is aangesloten bij de BOVAG, dan kan er wel BOVAG garantie van toepassing zijn. Dan geldt er minimaal 6 maanden garantie op aankoop gebruikte motorfietsen (bij een koopprijs van minimaal € 3000). Soms krijgt u onder de € 3000 toch garantie: als de aankoopprijs meer is dan 50 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de motorfiets.

Bij de aankoop van een motor heeft u als koper onderzoeksplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in ieder geval een proefrit dient te maken. Hoe ouder de motor is, hoe meer onderzoek u moet doen.

De motor die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.  Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de motor niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een motorfiets zijn o.a.: leeftijd, koopprijs in relatie tot de nieuwprijs, waar u de motor kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de motor. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de motor kocht.

Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de motor laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen..

U kunt eisen dat de motor wordt gerepareerd of vervanging van de motor voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt) eisen. De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de motor afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de motor ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt. 

Op de vraag of de sleepkosten vergoed dienen te worden, ligt aan hoeverre de schade in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de verkoper berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. Dat kan mogelijk worden gevorderd, als blijkt dat de verkoper inderdaad niet conform de overeenkomst heeft geleverd.

Een handig stappenplan dat u kunt gebruiken, vindt u op onze website:http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop

Mocht het motorbedrijf zijn aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u  - als u er niet met de verkoper uitkomt – het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Voertuigen.