Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is de betekenis van de grote matrixborden met rijbaanaanduidingen en snelheidsborden

Vraag gesteld door tonmeijer op 1 juli 2016

Ik zie langs de snelwegen regelmatig grote rechthoekige matrixborden staan met daarop aangegeven de beschikbare rijbanen (witte pijlen op een blauwe achtergrond). Daarboven staat een rond verbodsbord met een snelheidsaanduiding (veelal 80 of 100). De aangegeven snelheid wordt door de meeste weggebruikers genegeerd. Ik ken de betekenis van deze borden niet en kan de borden ook niet terugvinden in het reglement van verkeersregels en verkeersborden. Ook kan ik me niet herinneren hierover iets in de Kampioen te hebben gelezen. Kunt u mij uitleggen wat deze borden betekenen? Ik denk dat veel weggebruikers deze borden niet kennen. Of vergis ik me daarin?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt wat de betekenis is van matrixborden met rijbaanaanduiding of snelheden.

Deze borden geven de verplichte rijbanen aan of de maximumsnelheid.

In artikel 63b lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat dat indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven de laagste aangegeven maximumsnelheid geldt.

In bijlage 1 van het RVV 1990, vindt u dit bord terug. De snelheid op een matrixbord geeft de maximumsnelheid op dat moment aan.***

Reactie van tonmeijer:

Helaas staat het bord dat ik bedoel er niet bij. Ik heb een afbeelding ervan maar die kan hier niet bijgevoegd worden (technisch niet mogelijk).
Het matrixbord dat ik bedoel staat naast de rijbaan en niet erboven, zoals bedoeld in het reglement.***

Reactie van David Sjoer:

U kunt deze naar ons e-mailen: experts@anwb.nl.