Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is de definitie van parkeren volgens de wet?

Vraag gesteld door klemens patijn op 19 augustus 2016

Beste mensen,

Onlangs heb ik iemand thuis afgezet in Amsterdam. Ben toen wegens de smalle straat een vrij parkeer vak in gereden om het overige verkeer in die straat niet te hinderen. Moest daar toen even een ander adres invoeren in de TomTom. Heb misschien 5 tot 7 minuten daar stilgestaan om het adres te verkrijgen voor mijn volgende afspraak. Ik zag in mijn binnen spiegel de scan-auto voorbij rijden. Ik heb mijn auto niet verlaten (de lichten van mijn auto brandden zelfs nog)
Misschien was ik wel mijn parkeer-app aan het activeren, of muntjes aan het verzamelen voor de parkeer automaat in die 5 minuten dat ik stilstond.

Wat is wetgeving omtrent parkeren? Parkeren is naar mijn idee het voertuig stil zetten langs de openbare rijbaan of parkeervak  en het voertuig verlaten. (Deze aanmelden of een kaartjekopen) Wat ik deed was stilstaan, om daarna weg te rijden. Is stilstaan hetzelfde als parkeren?

Moet je in dit geval dan gewoon op de rijbaan blijven staan? En hinder veroorzaken zodat het zichtbaarder is voor scan auto's dat je nog in de auto zit en niet parkeert?
Ik wil deze bekeuring graag aanvechten? Nu in Amsterdam deze camera auto's massaal worden ingezet, zou dit systeem toch nauwkeuriger moeten waarnemen?

Als je vroeger stil stond en er kwam een controleur langs op zijn scooter, kreeg je in zo een geval ook geen bekeuring.

Ik ben benieuwd naar een antwoord van een juridisch expert. 

SK Patijn.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een parkeerboete in Amsterdam opgelopen, ofschoon u slechts 5-7 minuten stilstond op een parkeerplaats. U vraagt zich af hoe volgens de wet 'parkeren' staat omschreven.

Definitie volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens luidt als volgt:
"Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen."

Nu u 5-7 minuten daar stilstond wordt dit volgens het RVV beschouwd als parkeren en is de parkeerboete in dit geval derhalve niet ten onrechte opgelegd.