Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verstuiver leidt tot schade

Vraag gesteld door Pvdakker op 26 juni 2017

Onze auto, Citroen C5 Tourer HDI 2.0 uit 2010, heeft op 21 november 2016 bij onze dealer Driessen Citroen in Eindhoven een reparatie aan een van de verstuivers ondergaan. De pakking lekte. Deze hebben zij dichtgemaakt. Omschrijving “Verstuivers verpakken i.v.m. lekkage. Vervangen onderdelen pakkinginjector, beschermkapje, retourleiding met klem en vervanging deksel bovenop verstuivers.”
Afgelopen woensdagavond 21 juni 2017 tijdens de rit tussen Utrecht en Den Bosch begaf de verstuiver het. Deze is met grote kracht uit haar behuizing geschoten en heeft flinke schade veroorzaakt. Driessen heeft nu voorgesteld om alle 4 de verstuivers te vervangen inclusief de retourleidingen. Totale schadepost € 1.700,- waarbij zij 3 uur van het werk voor eigen rekening nemen. De uiteindelijke rekening zou dan neerkomen op € 1.441,-. Op zich prijzenswaardig dat men ons financieel tegemoet komt maar toch zit het ons niet lekker.
Het hoofd van de werkplaats met wie wij hebben gesproken wist ons namelijk te vertellen dat zij bij de vorige reparatie geen van de 4 verstuivers hadden getest omdat het per test € 70 kost. Een kostenpost van € 280,-. Wat ik begrijp van een monteur is dat een lekkende pakking bij een verstuiver onderliggende problemen indiceert wat zou moeten leiden tot het testen van de verstuivers. Klopt deze stelling en als dat zo is dan is mijn vraag of het dan niet zo zou moeten zijn dat de kosten van de nieuwe reparatie voor rekening van de dealer zou moeten komen in plaats van die van mij aangezien zij hebben verzuimd de verstuivers te testen. Per slot van rekening had het testen kunnen uitwijzen dat er iets mis was met de verstuiver(s) wat de huidige schade en de hiermee gepaard gaande kosten had voorkomen. Graag advies in deze.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt uw auto op 21 november 2016 bij uw dealer laten repareren. Er is destijds een reparatie aan één verstuiver verricht. Op woensdag 21 juni 2017 gaat de verstuiver kapot. De dealer heeft voorgesteld om alle vier verstuivers te vervangen inclusief de retourleidingen. De dealer heeft bij de eerste reparatie de overige verstuivers niet getest omdat dat per test €70,- kost. Zij bieden nu aan om de reparatie aan de verstuivers uit te voeren waarbij 3 uur werk voor rekening van de dealer komt. U wilt weten of deze extra kostenpost voorkomen had kunnen worden als de dealer in eerste instantie alle vier verstuivers gelijk zou hebben vervangen.

Reparatie
De dealer moet zich zo goed mogelijk inspannen om de klacht te verhelpen. In dit geval blijkt dat de dealer een afweging heeft gemaakt tussen het repareren van één verstuiver en de meerkosten die het vervangen van alle verstuivers voor u teweeg gaat brengen. Ervan uitgaande dat de dealer uit goede bedoelingen besloten heeft om één verstuiver te vervangen, kan dat hen in deze niet tegengeworpen worden. Het huidige defect is immers zes maanden na de reparatie opgetreden.

Wellicht had de dealer op voorhand kunnen aangeven dat de overige verstuivers getest kunnen worden maar dat het u een x bedrag gaat kosten. U zou dan zelf de beslissing kunnen nemen om het wel/niet te laten vervangen. Van extra kosten is er in deze mijns inziens geen sprake. Indien de verstuivers namelijk destijds waren vervangen had u er ook voor moeten betalen. Uiteraard brengt het nu wellicht meer overlast met zich mee gelet op het feit dat uw auto wederom ter reparatie aangeboden moet worden. In dit geval is het redelijk te noemen dat de dealer u tegemoet komt in de kosten. Het voorstel om drie arbeidsuren voor eigen rekening te nemen is dan ook aanvaardbaar te noemen.

Meer informatie over klachten na een reparatie vindt u op onze website.***

Reactie van Pvdakker:

Dank voor de reactie. Een kleine nuance. Volgens mij is de verstuiver destijds niet vervangen tenzij de omschrijving die ik van de factuur heb gehaald anders suggereert.***

Reactie van Marika Oliviera:

Uit de citaat "Verstuivers verpakken i.v.m. lekkage. Vervangen onderdelen pakkinginjector, beschermkapje, retourleiding met klem en vervanging deksel bovenop verstuivers", kan niet met zekerheid opgemaakt worden of het gaat om een vervangen verstuiver of een gereviseerde verstuiver. In dit geval lijkt het volgens ons technische experts aannemelijk dat het hier gaat om een vervanging.